Birleşmiş Milletler İş Dünyası Ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler

Bu Rehber İlkeler:

a. Devletlerin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi, bunların korunması ve gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili mevcut yükümlülüklerinin,

b. Ticari şirketlerin, tüm ilgili yasalarla uyumlu olması ve insan haklarına saygı göstermesi gereken
belirli işleri yapan, toplumun uzmanlaşmış kurumları olma rolünün,

c. Hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda, uygun ve etkili telafi edici çözüm üretme yollarının bulunması gerektiğinin,
kabul edilmesine dayanmaktadır.

Bu Rehber İlkeler, tüm Devletler ve büyüklüğü, sektörü, yeri, mülkiyeti ve yapısı ne olursa olsun çok
uluslu ve diğer tüm ticari şirketler için geçerlidir.

Bu Rehber İlkeler uyumlu bir bütün olarak algılanmalı, iş ve insan hakları ile ilgili standartların ve uygulamaların geliştirilmesi, bu şekilde toplumsal olarak sürdürülebilir küreselleşmeye katkı sağlanması hedefi açısından, tek tek ve bir bütün olarak okunmalıdır. Bu şekilde etkilenen bireyler ve topluluklar için somut sonuçlar elde edilebilir.

Bu Rehber İlkelerin hiçbiri yeni uluslararası yasal yükümlülükler yaratılması veya bir Devletin kabul ettiği veya tabi olduğu insan hakları ile ilgili uluslararası hukukun sınırlandırılması veya ona zarar verilmesi şeklinde okunmamalıdır.

Bu Rehber İlkeler, savunmasızlaşma veya dışlanma riski yüksek olabilecek topluluk ve halklardaki bireylerin hakları ve ihtiyaçlarına özel dikkat gösterilerek, kadın ve erkeklerin karşı karşıya oldukları farklı riskler dikkate alınarak, ayrımcı olmayan bir yaklaşımla uygulanmalıdır.

Kitapçığın tamamı için: BM-is-dunyası-ve-insan-haklari