Mülteci Hakları Koordinasyonu, Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi Yayınladı

Son dönemde hükümet yetkililerinin açıklamaları ile yaşananlar sonrasında Mülteci Hakları Koordinasyonu [MHK], 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 03.10.2016 tarih 676 sayılı KHK ile 01.02.2018 tarih 7070 sayılı Kanun değişikliği hakkında ve “Geri Göndermeme İlkesi” tutum belgesi yayınladı.

Belge ile Anayasa Mahkemesi’nin tespiti doğrultusunda, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun lafzına, özüne ve ruhuna aykırı olarak 676 sayılı KHK ile getirilen değişiklik hükümlerinin acil olarak yasadan çıkartılması ile geri gönderme yasağının istisnasız şekilde uygulanmasının önündeki engellerin ortadan kaldıracak politikaların geliştirilmesi talep edildi.

Tutum belgesinin tamamı için:
MHK – Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi

Mülteci Hakları Koordinasyonu, yaşadıkları ülkelerden zulüm ve savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan mülteci durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanması için çalışmalar yürüten insan hakları örgütleri tarafından 15 Mart 2010 tarihinde kuruldu. Koordinasyon, beş örgütün mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerini temsil etmektedir.