İnsan Hakları Savunucuları: İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü

İnsan Hakları Savunucuları: İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Hüsnü Öndül, İnsan Hakları Yaz Okulu toplantısında sunulmuştur.…

Geçmişle Yüzleşme: 12 Eylül Travmasını Aşmak

Hüsnü Öndül Bu makale, Hukukçular Derneği’nin ev sahipliğinde 27-29 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Dünyada ve…

İHD İnsan Hakları Akademisi Hakkında Bilgi Notu

Hüsnü Öndül – İHD İnsan Hakları Akademisi Başkanı 09 Ağustos 2017 I. Akademinin Kuruluşu, Merkez ve…

İfade Özgürlüğü Kitabı

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın katkıları ile İnsan Hakları Akademisi Başkanı Hüsnü Öndül tarafından hazırlanan bu…

Geçmişle Yüzleşmede Arjantin Deneyimi

25-30 Eylül 2016 Arjantin’de Birleşmiş Milletler UNESCO 2. Kategori Temsilcisi CIPDH tarafından düzenlenen çalışma ziyaretine İHD…

Barış İstemek Suç Değil

Bilindiği gibi, 1128 akademisyen, 11 Ocak 2016 tarihinde, barış istemlerini içeren “Bu suça ortak olmayacağız” başlığı…

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Eki Protokollerde Yer Alan Haklar ve Özgürlükler

Ankara, 29 Nisan 2011 (Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından avukatlara yönelik olarak düzenlenen bilimsel toplantıda…