21 Aralık 2016

İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, 12 Aralık 2016 tarihinde Mersin’de gözaltına alındı ve 8 gün süren gözaltı sürecinden sonra 19 Aralık 2016 tarihinde tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

Şube başkanımıza yöneltilen suçlamaların, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında katıldığı etkinlikler ve sosyal medya paylaşımları olduğu görülmektedir. İnsan hakları savunucuları, dünyanın neresinde olursa olsun her türlü insan hakları ihlaline barışçıl ve etkin biçimde karşı çıkma, ihlaller meydana geldiğinde bunları açığa çıkarma ve ihlal mağdurlarına destek verme hakkına sahiptirler.

Ali Tanrıverdi’nin tutuklanması ile ifade ve örgütlenme özgürlüğü ne yazık ki bir kez daha ihlal edilmiştir. Bu tutuklama, insan hakları savunucularına yönelik ülkemizde giderek artan baskıların son örneklerinden biridir.

İHD yönetici ve üyelerinin uzun gözaltı süreçleri ve sonrasında tutuklanmaları, insan hakları savunucularının ciddi baskı altında olduğunu göstermektedir. İnsan hakları savunucularının tüm çalışmaları ifade ve örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde olan çalışmalardır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi uyarınca korunmaları gerekirken hak savunucularının tutuklanmaları, demokratik toplumsal yaşamla ilgili kaygılarımızı arttırmıştır. İnsan hakları savunucularının tutuklanması barış ve demokrasinin gelişmesinin önünde ciddi bir engeldir.

Ali Tanrıverdi ve diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakılmasını istiyoruz!

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ