13. TİHHK “Olağanüstü Koşullarda İnsan Haklarını Savunmak” Sonuç Bildirgesi Açıklandı!

click.png

20.12.2016

Basına ve Kamuoyuna

1998 yılından beri düzenli olarak toplanmakta olan Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’nın 13. ‘sü  25 – 27 Kasım 2016 tarihlerinde “Olağanüstü Koşullarda İnsan Haklarını Savunmak” ana teması ile Pamucak/İzmir’de toplandı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) düzenleyici olarak görev almasına karşın, özerk ve kalıcı bir yapıya sahip olan Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’nın genel amacı, Türkiye insan hakları savunucularının, insan hakları kavramının ve hareketinin bazı sorunlarını tartışması ve bu tartışmanın temelinde de, geleceğe yönelik bazı belirlemeleri yapması için bir platform oluşturmaktır.

Türkiye’de şiddetin her türünün sistematikleştiği, yaygınlaşıp sıradanlaştığı, 2015 Temmuzundan sonra fiilen 2016 Temmuzundan sonra ise hukuken ilan edilen olağanüstü hal ve KHK uygulamaları nedeniyle her boyutta yaşanan hak ihlalleri ve değer yitimi sonucu insan hakları mücadelesinin kazanımlarının onlarca yıl geriye gittiği, idam cezasının yeniden tartışılmasına alan açıldığı, KHK’lar ile işinden atılan, hiçbir yerde çalışma hakkı tanınmayan, sosyal haklarına ve malına mülküne el koyulan, keyfi gerekçeler ile gözaltına alınan, işkence gören, sonu belirsiz sürelerce tutuklu kalan, her türlü hukuki koruma ve savunma haklarından yoksun bırakılan, ne anayasa yargısından ne de idari yargıdan cevap alamayan adeta “medeni ölü” olarak nitelenebilecek yüz binlerce mağdurun yaratıldığı, ülkede ve dünyada bir insanlık krizini yaşandığı koşullarda insan hakları hareketinin bir araya gelmesi çok anlamlı ve verimli oldu.

Konferans, bir yandan insan hakları hareketinin fikir alışverişinde bulunmasına, yeni taktikler geliştirme ve bir yol haritası oluşturmasına imkân sağlarken diğer yandan insan hakları ortamına moral ve psikolojik açıdan ciddi katkı yaptı.

Türkiye’de faaliyet yürüten insan hakları kuruluşlarından temsilciler, ilgili akademisyenler, yazılı ve görsel medya mensuplarıve parlamenterlerden oluşan 58 katılımcı ile gerçekleşen Konferans, yöntem olarak dört ayrı başlık altında oluşturulan çalışma grupları ile sürdürüldü. Çalışma gruplarının başlıkları şöyledir:

  • Hukuk İçin Mücadele
  • Kürt(-Türk) Sorunu, Savaş, Yıkım ve Barış Mücadelesinin Yükseltilmesi
  • Suriye Savaşı ve Mülteci Sorunu
  • İnsan Hakları Örgütlenmesinde Sorunlar ve Arayışlar, Yeni Şartlarda Yeni Mücadele Yöntemleri

Ancak çalışma grupları öncesinde insan hakları bakımından (dünyada ve Türkiye’de) durum muhasebesi yapan ve genel tabloyu ortaya koyan bir panel gerçekleştirildi.

13. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’nın söz konusu panelinin özeti ve çalışma gruplarının raporlarından oluşan “Nihai Rapor ve Sonuç Bildirgesi”ne buradan erişebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu

Nilgün Toker, Tanıl Bora, Coşkun Üsterci, Semahat Sevim

Bir cevap yazın