Adana İHD Çocuk Haklari Komisyonu 7 Aylık Raporu (20/11/2018-20/06/2019

Çocuk hakları, dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, korunma hakkı; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı evrensel korunma haklarıdır. Çocuğun hak sahibi, eşit, mutlu, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içinde, iyi bir yaşam sürmesi her çocuğun yararınadır. Çünkü çocukların sevgiye, şefkate ve korunmaya herkesten daha çok ihtiyaçları vardır. Bu nedenle çocukların başta yaşam hakkını savunmak ve çocuklara yönelik her türlü hak ihlalleri ile mücadele etmek en temel insani ve vicdani sorumluluktur. Ne yazık ki çocuklara yönelik hak ihlallerinin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Adana ilinde de çocuklara yönelik kötü muamele, işkence, şiddet, taciz, cinsel istismar, kaçırılma, tecavüz, ölüm, çocuk işçiliği, gözaltı, tutuklama, anadil eğitiminin yoksunluğu ve genel olarak eğitim sistemindeki yetersizlikler göze çarpan önemli hak ihlalleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’de çocuğa yönelik cinsel istismar ve işkence olaylarında dünya ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldığı bir dönemde, çocuk hak ihlalleri verileri ne yazık ki adliye koridorlarında ve basına yansıyan vakalarla değerlendirilirken, yaşamın diğer alanlarında ulusal ve uluslararası mevzuatta çocuklara tanınan haklar sadece kâğıt üzerinde kalmaya devam ederek birçok hak ihlali, istismar ve şiddet olayının üstü örtülmektedir. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu: Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat artarak, yılda ortalama 8 bin çocuğun istismara uğradığını belgelerle raporlarken çocuklarla ilgili riskleri önceden tespit edecek ve oluşabilecek hak ihlallerini önleyecek mekanizmalar ve politikalar henüz oluşturulamamıştır.

Son yıllarda Suriye iç savaşı nedeniyle oluşan göçler, toplumsal alanda yaşanan siyasi, ekonomik krizler, antidemokratik uygulamalar, Kürt Sorunun çözümsüzlüğü nedeniyle yaşanan çatışmalı süreçler ve toplumsal barışın tesis edilememesi, hayata geçmeyen yasalar, adaletsizlikler, ezberci, asimilasyoncu ve her gün değişen eğitim sistemi, hak ihlallerini daha fazla arttırmıştır. Zaman zaman basın ve görsel-sosyal medya haberlerinden de anlaşılacağı üzere çocuklara yaşatılanlar artık birer hak ihlalinin ötesinde vahşet boyutlarına ulaşmış travmatik olaylar insan tahammül ve sabır sınırlarını daha da zorlamaktadır.

Bizler insan hakları savunucuları olarak yürütmüş olduğumuz insan hakları mücadelesinde en önemli öğesi durumunda olan çocuklara karşı gerçekleşen her türlü hak ihlallerini takip etmeye devam edeceğiz. Çocuklara işkence edilmediği, cezaevlerine kapatılmadığı, katledilmediği, anadillerinde özgürce konuştuğu, ayrımcılığa uğramadığı, taciz edilmediği, tecavüz edilmediği, çalışmak zorunda kalmadıkları, şiddete, istismara maruz bırakılmadıkları ve evliliklere zorlanmadıkları bir dünyada yaşamaya hakları vardır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

ADANA ŞUBESİ

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

Rapora erişmek için lütfen tıklayınız.