AFFI OLMAYAN VAHŞET

İnsan Hakları Derneği, cezaevleriyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar da ve hazırladığı raporlarda cezaevlerinde, sevklerde, hastane ve mahkemelere gidişlerde ring araçlarında yaşanan kötü muamele, zaman zaman yaşatılan şiddet, havasız kalma, hücreler oluşturulduğu için hareket kısıtlanması yaşanması, kelepçe takılması, uzun yolculuklarda bile bu kelepçelerin çıkarılmaması ve buna bağlı olarak mahpusların bu araçlara binmemek için birçok haklarından vaz geçtiklerine ilişkin dikkat çekmiştir.

Ceza ve infaz kanunu nakillerde alınacak tedbirler madde 58(2) de “Hükümlü, havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla eziyet verici ve onur kırıcı şekilde nakledilemez” hükümleri yer almaktadır. Oysaki kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan yetkililerin, aynı zamanda temel hakların korunması ve insan onuru ile bağdaşmayacak muamelede bulunulmamasına ilişkin temel bir yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bu gece sabaha karşı Kayseri ili Pınarbaşı ilçesinde yaşanan, İstanbul’dan görülecek bir dava için Van’a getirilen ve dönüş yolunda beş mahpusun yanarak yaşamını yitirmesi affı olmayan bir vahşettir. Tüm görevlilerin kurtulduğu ve kaçabilecekleri ihtimali gözetilerek mahpusların bulunduğu kısmın kapılarının açılmadığını ve ölüme neden oldukları düşünüldüğünde mahpuslara yapılan uygulamaların boyutu ortaya çıkmaktadır. Beş insanın yaşamlarından sorumlu olan tüm görevlilerle ilgili soruşturmanın en kısa zamanda yapılaması ve bu insanların yanarak ölümlerine sebep olanların cezalandırılması gerekmektededir. İnsana reva görülen bu muameleyi de kamuoyunun iyi bilmesi ve vicdanlarında muhasebe yapmasını umud ediyoruz.

Bu acı ve unutulması çok zor olan olayda yaşamını yitiren beş can’ın yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

 

Bir cevap yazın