BARIŞ GÜNÜ

1 Eylül Dünya barış günü, dünyada savaşların, işgallerin, iç silahlı çatışmaların cereyan ettiği bir dönemde kutlanıyor.

Bugün Dünyada ülkeler ve halklar arasında eşitsizliklerin her geçen yıl daha da derinleştiği bir dönem yaşanıyor.

Eşit olmayan ilişkiler her bir ülkenin içindeki çeşitli bireyler, sınıflar ve toplumsal tabakalar ve bölgeler için de geçerli.

Baskıcı rejimler insanların insan hakları ve özgürlüklerini tehdit altında tutuyor.

Barışı tehdit eden en önemli faktör haklardan ve özgürlüklerden yoksunluktur. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin Başlangıç maddesinde, bir daha acıların yaşanmaması için Bildiri’de yer alan haklara ve özgürlüklere dayalı bir sistem öngörüsünde bulunuluyordu. Haklar ve özgürlükler hem barışa temel oluşturacak, hem de barış bu hak ve özgürlüklerin yeşereceği bir zemin olacaktı. Çünkü Bildiri’nin 1. Maddesinde de vurgulandığı gibi, tüm insanlar haklar ve özgürlüklere sahip olmak bakımından ve insan onuruna sahip olmak bakımından eşitti. Bildiri’nin 28. Maddesinde de Bildiri’de yer alan haklara ve özgürlüklere dayalı bir uluslararası sistemde yaşamak ve Bildiri’de yazılı haklara ve özgürlüklere dayalı toplumsal düzende yaşamak, herkesin, her insanın hakkıydı.

İHD olarak barış hakkını savunuyoruz.
Aynı zamanda barışı insan hakları ve özgürlüklerine dayalı olarak kavrıyoruz.

Savaşa ve şiddete ilkesel bir karşı duruş sergiliyoruz.

Tüm dünyada ve Türkiye’de eşitsizliklere karşı çıkıyoruz. Adil ve barış içinde bir dünyanın, insan hakları ve özgürlüklerine dayalı olarak oluşturulabileceğine inanıyoruz.

Bunun için mücadele ediyoruz ve çalışıyoruz.

Türkiye’de de barış ve demokrasi insan hakları ve özgürlüklerine dayalı olarak inşa edilebilir. Kürt sorunu barışçıl yöntemlerle çözülebilir. Silahlar tümüyle susabilir.

Barış mümkün ve olanaklıdır.
Demokrasi mümkün ve olanaklıdır.
Savaşa son vermek; barışı inşa etmek, mümkün ve olanaklıdır.
Herkese barış dolu günler diliyoruz.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

Bir cevap yazın