BASINA VE KAMUOYUNA

Kuruluşlarımız, açlık grevi ve ölüm orucu eyleminde gelinen noktada, eylemin bitirilmesi için gerekli koşulların tekrar yaratılmasının zorunlu olduğu ve yaratılabileceği kanısındadır. Adalet Bakanlığının, ölüm orucunun kritik dönemine gelindiğinde bazı önemli adımlar atmış olduğuna inanıyoruz. Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk'ün 9 Aralık günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı F-Tipi Cezaevlerine nakillerin ertelendiği, bu cezaevlerinin insani yaşama koşulları bakımından, hukuksal ve mekansal düzenlemeler çerçevesinde yeniden değerlendirileceği, bu değerlendirmenin ilgili meslek kuruluşlarıyla birlikte yapılacağı ve toplumsal mutabakat sağlanmadan cezaevlerinin açılmayacağı yönündeki açıklamasına sahip çıkmasının çözümü kolaylaştıracağını düşünüyoruz.

Demokratik bir sürecin önkoşulsuz olarak işleyeceği ve bu süreç sonunda sağlanacak mutabakatın hayata geçirileceği konusunda son günlerde belirmiş olan kuşkunun dağıtılmasına ve güvencelerin yinelenmesine gerek vardır. İstanbul DGM'nin aldığı yayın yasağı kararı ile RTÜK'ün kapatma tehdidi, iyi niyetli çabalara engel olmaktadır. Görüşmelere önkoşulsuz olarak derhal yeniden başlanmalı ve olumlu bir sonuç alınıncaya kadar kesintisiz olarak sürdürülmelidir.

Kuruluşlarımız, ölüm oruçlarının sona erdirilmesi ve sorunun çözümü için görüşmede bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İstanbul Barosu ile aydınların çabalarını da paylaşmakta ve desteklemektedir. Ölüm orucunu sürdüren tutuklu ve hükümlülerin de, sağlanmış olan gelişme ve ilerlemeleri değerlendirmeleri gerekmektedir.

Ölüm orucu eyleminin başlamasından önce ve eylem süresince cezaevleri sorunlarına ilişkin ve tecrit uygulaması hazırlıklarına karşı sürekli olarak girişimlerde bulunmuş olan insan hakları örgütlerine, meslek örgütlerine, dernek, sendika ve siyasal partilere ve kuşkusuz tutuklu ve hükümlü ailelerinin duyarlılığına ve kararlılığına güvenilmelidir. Kuruluşlarımız, sağlanacak uzlaşmanın takipçisi ve her aşamada eksiksiz uygulanmasının güvencesi olacaktır.

Saygılarımızla,

Hüsnü Öndül İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı
Yavuz Önen Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı
Yılmaz Ensaroğlu İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) Genel Başkanı
Ali Ersin Gür Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı
İsmet Demirdöğen Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı
Enver Öktem Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ankara Bölge Temsilcisi
Hasan Hayır Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) MYK Üyesi
Rıza Ilıman Halkevleri Genel Başkanı
Mehmet Sümbül Gıda-İş Genel Başkanı

Bir cevap yazın