F Tipi Cezaevlerine İlişkin Basın Açıklaması

F Tipi Cezaevlerine İlişkin TTB Başkanı Füsun Sayek, TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, TİHV Başkanı Yavuz Önen,…

Ölüm Orucu Eylemleri Üzerine

20 Ekim 2000 tarihinde başlayan ve bir yılı geride bırakan ölüm orucu eylemleri, sorunun çözümü doğrultusunda…

Sınırlar, insan haklarının, insan hayatının korunmasının önünde engel teşkil etmemelidir

Sığınma hakkı, temel bir insan hakkıdır.Her mülteci korunması gereken haklarıyla birlikte insandır.Her sığınmacının kendi hikayesi vardır…

Anayasa Değişiklikleri

Türkiye Toplumu özellikle 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra sürekli bir Anayasa bunalımı yaşamaktadır. Bireysel ve toplumsal…

İnsan Hakları Heyeti’nin Beytüşşebap’taki Göç ve Gıda Ambargosu’na İlişkin Araştırma ve İncelemesi

Değerli Basın Mensupları, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşat (15 hane) ve Ortaklı (30 Hane) köylerinin…

KÖYE DÖNÜŞ ÜZERİNE

"Hangi köylere geri dönüleceğine güvenlik güçleri değil, o köyün nüfusuna dahil olan yurttaşlar (karar) vermelidir. Güvenlik…

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

ÖDP, HADEP, SİP, EMEP, DBP, TMMOB, DİSK, KESK, ÇHD, İHD, Halkevleri, 68'Liler Birliği, Pir Sultan Abdal…

HÜKÜMETE VE KAMUOYUNA

Açlık grevleri ve "ölüm oruçları", Türkiye'nin pek çok ceza ve tutukevinde sürmektedir. Hekimler, "ölüm orucu" eylemini…

BARIŞ İÇİN SÜREKLİ KADIN PLATFORMU ÇAĞRI METNİ

BARIŞ İÇİN SÜREKLİ KADIN PLATFORMU ÇAĞRI METNİ 11 Eylül 2000 ve sonrasında gelişen olaylar, yerküre üzerinde…

BASINA VE KAMUOYUNA

Kuruluşlarımız, açlık grevi ve ölüm orucu eyleminde gelinen noktada, eylemin bitirilmesi için gerekli koşulların tekrar yaratılmasının…