CEZAEVİNDE İŞKENCELİ SEVKLER DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Uluslararası Sözleşmesinin 10. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: “Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler, insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir.”  Oysa tarafımıza yapılan başvurular bu maddenin ihlal edildiğini göstermektedir.

15 Eylül 2007 tarihinde Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nden kapasite yetersizliği ifade edilerek, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne nakledilen 30 siyasi, toplam 70 hükümlüye işkence yapıldığını 15 Temmuz-17 Ekim 2007 tarihli raporumuzda yer vermiştik.

Yine aynı tarihlere denk düşen şu günlerde; Sincan 1 ve 2 no’lu F Tipi Cezaevleri’nden Ali Gülmez, Abdullah Aydın ve Tevfik Kalkan, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne apar topar, bilgisayar kayıtları tutulmadan, ailelerine bile haberi verilmeden sevkleri yapılmıştır. Cezaevi girişinde onursuz arama, kaba dayak, yerlerde sürüklenme, küfür ve hakarete maruz kalmışlardır.

Ali Gülmez’in ailesinin avukatından aldığı bilgiye göre; yemek olmadığı gerekçesi ile aç bırakıldığı, ayakkabı aramasını kabul etmediği gerekçesi ile de eşyalarının verilmediğini derneğimize yaptıkları yazılı başvuruda bildirmişlerdir.

İşkence ve kötü muamelenin yaşandığı yer Kırıkkale F Tipi Cezaevi ile sınırlı değil. Geçen yıl Dağlıca baskını sonrasında cezaevlerinde işkenceli koğuş aramaları ve işkenceli sevkler yapılmış, Aktütün baskınından sonra da cezaevlerinden işkence haberleri gelmeye başlamıştır. Ne tesadüftür ki, 17-18 Ekim 2008 tarihlerinde Gebze Cezaevi’nde adli erkek tutuklular cezaevi idaresi tarafından kışkırtılarak siyasi kadın tutuklu ve hükümlülere saldırmış, tecavüz ve ölümle tehdit etmişlerdir. İdare tarafından verilen yanıtlarda  “ne yapalım vatani ve milli duyguları kabarmış, yapabilecek bir şey yok” şeklindedir.

İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu olarak; yapılan ve yapılacak olan işkenceli sevklerden kaynaklı kaygı içindeyiz. Biz özür değil, işkence ve kötü muamele yapanlar hakkında göstermelik soruşturmalar açılmamasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz.

İHD Ankara Şubesi
Cezaevi Komisyonu

Bir cevap yazın