Cizre’de Sokağa Çıkma Yasağı Derhal Kaldırılmalı, Heyetlerin Girişine İzin Verilmelidir.

4 Eylül 2015 günü saat 20.00’den beri Cizre’de sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Aradan geçen 5 gün içerisinde ulaşan bilgilere göre 2’si çocuk olmak üzere 7 sivilin güvenlik görevlileri tarafından öldürüldüğü bildirilmektedir.

Anayasaya göre ancak olağanüstü hal veya sıkıyönetim halinde uygulanabilecek olan sokağa çıkma yasağının sıradan bir uygulamaymış gibi sergilenmesini kınıyoruz. Siyasal iktidar olağanüstü hal rejimini olağan bir rejimmiş gibi sunup Anayasa ve uluslar arası hukuk ihlali gerçekleştirmektedir. Sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde başta seyahat özgürlüğü olmak üzere kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasından, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesine kadar bir dizi temel hakkı ihlal edilmektedir. Cizre’de yaşanan gelişmeler hepimizi çok ciddi kaygılandırmaktadır. Cizre’de yaralıların hastaneye ve sağlığa erişiminin engellendiği ve ölülerin gömülmesine izin verilmediği belirtilmektedir. Şırnak Valiliği birkaç mahallede operasyon yapmak için tüm bir ilçede sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve bir bütün olarak Cizre halkını cezalandırmıştır.

Başta HDP milletvekilleri olmak üzere Cizre’ye girmek isteyen insan hakları savunucuları, STK Temsilcileri, Siyasi parti temsilcileri ve kadın aktivistler durdurulmuş ve uzaklaşmaları yönünde tehdit edilmişlerdir.

Cizre’de yaşanan gelişmeler siyasal iktidarın temel hak ve özgürlükleri istediği biçimde sınırlandırıp ortadan kaldırabileceğini göstermektedir. Bu durum Türkiye’deki siyasal iktidarın geldiği otoriterleşmenin en üst boyutunu göstermektedir.

Cumhurbaşkanlığı insiyatifinde oluşturulan seçim hükümetinin TBMM’yi devre dışı bırakarak Türkiye’yi otoriter yöntemlerle yönetmeye çalışması vahim bir gelişmedir. Türkiye’nin yeniden silahlı çatışma ortamına sürüklenmiş olmasında mevcut siyasal iktidarın sorumluluğu açıktır.

Cizre örneğinde görüldüğü gibi savaş halinde bile başvurulmaması gereken ağır hak ihlalleri yaşanmaktadır. Bu vesile ile özellikle hükümeti Anayasa ve Anayasa 90 uyarınca onaylanıp yürürlüğe konulan temel hak ve özgürlükler ile ilgili uluslar arası sözleşmelere uymaya davet ediyoruz.

Cizre’deki sokağa çıkma yasağına derhal son verilmediği taktirde uluslararası toplumu Türkiye ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmaya ve bu ağır hukuk ihlaline son vermek konusunda çaba göstermeye davet ediyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın