DAVUTPAŞA KATLİAMI

İnsan hakları evrenseldir; bölünmez ve bütünseldir. Bütün insan hakları, birbiriyle ilişkilidir, biri diğerine tercih edilemez.

Kişisel ve siyasal haklarla, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve dayanışma hakları, insan haklarının bütünselliğini ifade eder.

Davutpaşa’da 31 Ocak 2008 günü meydana gelen, en az 20 kişinin yaşamını yitirmesine ve en az 100 kişinin yaralanmasına neden olan olay, bir katliamdır.

 

Bu olayda, insan hakları, bu hakların yaşama geçmesi için sorumlu olan devlet organlarının, yerel yönetimlerin ve işverenlerin ortak eylemiyle ihlal edilmiştir.

Sorumluluk zincirleme sorumluluktur.

Bu olayda insan haklarının hem dikey ihlali (kamu otoritelerinin eylem ve işlemleri), hem de yatay ihlali (kamu otoriteleri dışındaki aktörlerin, örneğin işverenlerin, eylem ve işlemleri) bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 7. Maddesi, Sözleşmenin tarafı olan ülkelerin (Türkiye Sözleşmenin tarafıdır), işçilerin, “güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları” hakkını tanıdığını hüküm altına alır.

Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, işçinin kendisinin ve ailesinin insanca bir yaşam düzeyinde yaşaması için adil ücret alma hakkı gibi bir haktır. Tümü, insan haklarının anahtar kavramı olan insan onurunun korunması için şart olan koşulları ve olanakları oluşturur.

Davutpaşa’da işçilerin yaşam hakları ihlal edilmiştir.

Kayıt dışı çalıştırarak sosyal güvenlik haklarını ihlal edenler; açlık ve yoksulluk sınırlarında ve güvenli ve sağlıklı olmayan koşullarda işçi çalıştıranlar ve buna göz yumanlar, en son işçilerin yaşam haklarını da ellerinden almışlardır.

Protesto ediyoruz. Kınıyoruz.

Sorumlular hakkında yargısal süreçlerin işletilmesini istiyoruz.

Hüsnü Öndül
İnsan Hakları Derneği

Genel Başkanı

Bir cevap yazın