İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay dün (21.04.2009) 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar. Cezayı veren eski DGM’lerin devamı olan özel görevli ve yetkili Ağır Ceza Mahkemesidir. Cezaya neden olduğu ileri sürülen ifade ise bir konuşmalarında “gerilla” kelimesinin geçmesidir. Cezaya sebep olarak gösterilen ceza maddesi ise ifade özgürlüğünün başında kılıç gibi sallanan Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesidir. Bu cezayı verenlere şunları sormak gerekiyor; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. Maddesini ne kadar uyguluyorsunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları sizin için bağlayıcı değil mi? Anayasa’nın 90. Maddesi bir başka ülkenin anayasa maddesi mi?

Türkiye’de ikili hukuk sistemi 12 Eylül’den beri maalesef devam etmektedir. Rejim muhaliflerine, Kürtlere, Alevilere, azınlıklara, aydınlara, yazarlara, solculara, sosyalistlere, insan hakları savunucularına ve hatta liberal demokratlara uygulanan ceza maddeleri başkaları için nedense hiç uygulanmıyor. Bu durum bile ülkemizde ikili hukuk sistemi olduğunu göstermektedir. Eski DGM’lerin devamı olan özel görevli ve yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri, Askeri Mahkemelerin yanı sıra özel ceza yasaları ikili hukuk sisteminin varlığını göstermektedir. Yargı kişilerin siyasal pozisyonlarına göre karar veremez, yani subjektif değerlendirme yapamaz. Yargı her koşulda objektif karar vermek ve tarafsız olmak durumundadır.

DTP’ye yönelik gözaltı ve tutuklama furyasından sonra böylesi bir karar çıkması Kürt siyasetçilerin siyaseten tasfiye edilmek istendiğine dair şüpheleri kuvvetlendirmektedir. Yargının tarafsız ve bağımsız olmayan bu durumu düzeltilmediği sürece Türkiye demokratikleşemez. İfade özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBBM) olası ilk Anayasa değişiklik paketi içerisinde ifade özgürlüğünü güvence altına alacak gerekli anasayal düzenlemeleri çok açık ve net bir şekilde yapmaya davet ediyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın