İHD Heyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Görüştü

Eş Genel Başkan Öztürk Türkdoğan ve beraberindeki İHD heyeti
10 Ocak 2019 tarihinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile makamında bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Türkiye’nin güncel sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İHD heyeti öncelikle hapishanelerde devam eden süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerine dikkat eçekerek yapılabilecekler konusunda tavsiyelerini iletti. Heyet, başta hasta mahpusların durumu olmak üzere cezaevlerinde yaşanan diğer sorunlar ile ilgili görüşlerini de sunma fırsatı buldu.

İHD’nin son dönemde hazırladığı ve kamuoyu ile paylaştığı “Ceza Mevzuatındaki Adaletsizlikleri Gidermeye Dönük Önerilerimiz Raporu”,
“Yargı Baskısı Altındaki İnsan Hakları Savunucuları ve Tutuklu İHD Yöneticilerinin Durumu” raporu ve “Yargı Baskısı Altındaki Avukatlar” raporu da Adalet Bakanı’na verildi. Heyet, bu alanlarda yaşanan sorunlarla ilgili acil önlemler alınmasını istedi.

Toplantıda ayrıca ifade özgürlüğünü sınırlayan ve cezalandıran mevzuat ile yargı uygulamalarının yarattığı sorunlar dile getirildi. Toplantı ve gösteri hakkının engellenmesi kapsamında Cumartesi ve Barış Anneleri’nin eylemlerinin yasaklanmasının yarattığı sıkıntılar da görüşmede gündeme geldi. Heyet, Cumartesi ve Barış Anneleri’nin barışçıl toplanma hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Son olarak OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler’in yarattığı sorunlar ve mağduriyetlerin giderilmesi için daha etkili ve köklü çözümlerin hayata geçirilmesi istendi.