İHD’nin 4. Olağan Genel Kurulu’nda Alınan Kararlar Açıklandı

İHD Genel merkezi’nden Bildirilen Kararlar Şöyle;

 • Uluslararası sözleşmelerden kazanılan hakların Türkiye’de iç hukuka yansıtılması ve uygulamaya dönüştürülmesi için çaba göstermeye,
 • Kürt ve Türk halkının kardeşliği temasını izleyen bir program oluşturulması ve bu yolda “Halklar kardeştir” kampanyalarının yürütülmesine,
 • Kürt halkı üzerindeki katliamlara son verilmesine, taraflar arasında silahların bırakılması ve ateş kesilerek, savaşın son bulması için çağrı yapmaya ve girişimlerde bulunmaya,
 • Soruna barışçıl ve demokratik bir çözüm bulununcaya kadar Cenevre Savaş Hukuku Kurallarına uyulmasına ve Derneğin bu yolda çaba göstermesine,
 • Olağanüstü Hal yönetimine son verilmesi, Milli Güvenlik Kurulu’nun lağvedilmesi, Koruculuk sitemi, Özel Tim gibi kurumların ve Devlet terörünü kurumsallaştıran Terörle Mücadele Yasası’nın kaldırılması, 055 ile yargılı ve yargısız infazlara karşı çıkmak için çaba göstermeye,
 • TCK’nın 125. maddeden hükümlülerin eşitlik ilkesi gereği derhala serbest bırakılmasına,
 • Kürtçe’nin eğitim dili olarak kullanılmasının önündeki yasak ve fiili engellerin ortadan kaldırılmasına,
 • İnsanlığın sürüklenmesini ve öldürülen kadıların TV ekranlarında teşhirinin kınanmasına,
 • Askeri darbelere karşı olduklarını ve böyle bir durum karşısında çalışmalarını sürdürmeye,
 • Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de tutuklu ve hükümlülerle dayanışmalarını sürdürmeye,
 • İnsan hakları eğitiminin ve öğretisinin yapılmasına,
 • Çalışanların grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklarının kazanılması için çaba göstermeye,
 • Özürlülerin sorunlarına önem verilmesine karar verilmiştir.
 • Derneğimizin etkin, katılımcı bir çalışma içine girmesine ve bu yolda örgütlenmesine,
 • Genel Merkez, delegelerin iradeleri doğrultusunda her tür çabayı gösterecektir. İnsan haklarının kazanılması, korunması, yaşama geçirilmesi ve geliştirilmesi mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir.

Bir cevap yazın