İnsan Hakları Savunucuları Saldırı Altında!

5 Temmuz 2017 günü insan hakları savunucularının eğitim toplantısı için bulundukları İstanbul Büyükada’daki otel polis tarafından basılmış, Türkiye’nin önde gelen insan hakları örgütlerinin temsilcilerinden 9 kişi ve eğitim çalışmasında görevli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Yakın zamanda Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Şubesi başkanı Taner Kılıç’ın önce gözaltına alınması sonra da tutuklanması hatırlardadır.

Son iki yılda insan hakları örgütlerinin bazılarının kapatıldığı (Gündem Çocuk gibi), düzenledikleri raporlar nedeniyle (Cizre raporu gibi) bazılarının ise soruşturmalara maruz kaldıkları (İHD, TİHV, Gündem Çocuk gibi) ve faaliyetleri nedeniyle pek çok insan hakları savunucuları hakkında davalar açıldığı, bu kişilerin gözaltı ve tutuklamalara maruz kaldıkları (İHD yönetici ve üyeleri hakkında açılmış yüzlerle ifade edilen soruşturma ve davalar gibi) bilinmektedir.

Hükümete ve soruşturma makamlarına hatırlatmak isteriz:

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 9 Aralık 1998 tarihinde kabul ve ilan edilen kısa adıyla “İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirisi”, insan hakları savunucularının haklarını, ödevlerini ve aynı zamanda devletlerin sorumluluklarını düzenler.

Bildiri, insan haklarını savunma hakkının kendisini, bir insan hakkı olarak vurgular. Herkesin insan haklarını savunma hakkı vardır. İnsan hakları savunucuları da bireysel olarak ya da başkalarıyla birlikte insan haklarını korumak ve geliştirmek için çalışan kişilerdir. Bu konuda Avrupa Birliği de “Rehber İlkeler” oluşturmuştur.

Hükümetler, insan hakları savunucularını tanıyacaklarını, koruyacaklarını ve faaliyetlerini kolaylaştıracaklarını çeşitli belgelerde taahhüt etmişlerdir. İnsan hakları savunucularının gözaltına alınması, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bakımından hak savunucularının ne kadar güvenceden yoksun olduklarını göstermektedir.

Çağrımızdır:

  • Gözaltındaki insan hakları savunucuları derhal serbest bırakılsın!
  • Asılsız ihbarlarda bulunanlar hakkında soruşturma açılsın!
  • İnsan hakları savunucuları üzerinde oluşturulan baskıya son verilsin!

Bir cevap yazın