İnsan Hakları Savunucuları Susmadı, Susturulamaz!

Avukat Metin Can İHD Elâzığ Şube Başkanıydı; Doktor Hasan Kaya da İHD üyesiydi. Gözaltında zorla kaybetme yönetimiyle İnsanların susturulmaya çalışıldığı bir dönemde; 21 Şubat 1993 günü her iki İnsan Hakları savunucusu kaçırıldı. İşkenceye maruz kalmış cansız bedenleri 27 Şubat 1993 günü Elazığ-Dersim yolunda Dinar Köprüsü altında bulundu.

Devletin güvenlik, İstihbarat ve polis teşkilatıyla irtibatlı olduğu resmi belgelerle ortaya konulan  ve kamuoyunda “Yeşil” kod adıyla bilinen ve çok sayıda zorla kaybetme, yargısız infaz gibi eylemlerde adı geçen Mahmut Yıldırım’ın bu eylemi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Metin Can ve Hasan Kaya her koşulda herkes için savunulması gereken insan hakları değerlerini savundukları için devletle irtibatlı karanlık güçlerin hedefi oldular

Onlar, Her zaman Türkiye ve Dünya İnsan Hakları hareketinin ilham kaynağı ve biz İnsan Hakları Derneğinin kurumsal değeridir. Öte yandan tüm İnsanlık için büyük kayıptırlar.

1998 tarihli “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi”nin 1.maddesinde ifade edildiği gibi, insan haklarını korumak ve geliştirmek için çalışmak herkesin insan hakkıdır.

Ve tarif edildiği gibi, “insan hakları savunucusu, insan haklarını korumak ve geliştirmek için bireysel olarak ya da başkalarıyla birlikte çalışan kişilere “denir.

İnsan haklarının her biri tüm dünyada evrenselliği ve bütünselliği ifade ederler. Hak savunucuları aralarında kendi hakları da bulunan insan haklarını- ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam hakkı ve işkence yasağı gibi hakları- herkes için, korumak ve geliştirmek için çalışırlar. Devletlerin de yükümlülüğü bu hakların kullanılmasını teminat altına almaktır.

Av. Metin Can ve Dr. Hasan Kaya da evrensel ölçekte insan hakları savunucularının bu işlevlerini Türkiye’de ve Elazığ Şubemiz çatısı altında yerine getiriyorlardı.

Metin Can ve Hasan Kaya’nın failleri cezasız kaldılar. Onların kaybedilmeleri ve öldürülmelerinden sonra da gözaltında kayıplar devam etti. Öte yandan kayıplara, faili meçhul siyasi cinayetlere, işkencelere ve genel olarak insan hakları ihlallerine karşı, insan hakları savunucularının mücadelesi de devam etti ve ediyor.

28 yıl önce kaybedilen ve katledilen Av. Metin Can’ımız ve Dr. Hasan Kaya’mızın katlinden sorumlu olanların bulunması için mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele aynı zamanda cezasızlık politikası ve uygulamasına karşı bir mücadeledir. Bu mücadele, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi mücadelesidir.

Arkadaşlarımızın anılarını insan haklarını koruma, gerçekleştirme ve geliştirme mücadelemizde yaşatacağız. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Onları unutmadık, unutmayacağız.

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ