İnsan Hakları Savunucusu Av. Tarık Güneş Serbest Bırakılsın!

İHD Muş eski Şube Başkanı Av. Tarık Güneş ile Muş Barosu avukatlarından Av. Rumet Agit Özer, 12 Şubat 2022 tarihinde gözaltına alınmış, bir gün sonra 13 Şubat 2022 günü Av. Tarık Güneş tutuklanmış, Av. Rumet Agit Özer adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. 

Avukat ve insan hakları savunucusu arkadaşlarımızın Sulh Ceza Hakimliği ve Savcılık sorgu ve savunmalarından anlaşıldığı kadarı ile bundan 7-8 yıl önceye ait dönemde İnsan Hakları Derneği kapsamında hazırlanan çeşitli raporlar ve yapılan açıklamalar sorulmuş ve bunlar suçmuş gibi işlem yapılarak Av. Tarık Güneş tutuklanmıştır. 

Sürekli Muş Adliyesine gidip gelen ve doğrudan doğruya ifade ve örgütlenme özgürlüğünü ilgilendiren geçmişe ait bir hususta çağrı usulü ifade alıp soruşturmanın tutuksuz yürütülmesi gerekirken, aksi yönde ve arkadaşlarımızı kriminalize edercesine tutuklama kararı verilmesi mevcut CMK’ya aykırı olduğu gibi AİHM ve AYM’nin tutuklama ile ilgili tüm içtihatlarına da aykırıdır. 

Ayrıca belirtmek isteriz ki, derneğimizin gerek 2016’da geçirmiş olduğu denetimde 2011-2016 yılları ile gerekse de 2020 yılında geçirmiş olduğu denetimde 2016-2020 yılları arasındaki tüm faaliyetleri incelenmiş ve özellikle sokağa çıkma yasakları dönemindeki açıkladığı raporlar nedeni ile hakkında herhangi bir kovuşturma açılmamış olup, bu hususta verilmiş KYOK kararları bulunmaktadır. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli araştırmayı yapmadan kolluğun yönlendirmesi ile derneğimiz eski şube başkanını tutuklattırması yargı yolu ile baskı politikasının Muş genelinde kesintisiz olarak devam ettirildiğinin bir göstergesidir. Muş’ta geçmiş dönemde İHD Şube Başkanlığı yapmış tüm arkadaşlarımıza yönelik bu tarz yargı yolu ile baskı politikalarından bir sonuç çıkmayacaktır ve bu yöntemden vazgeçilmelidir. 

Son dönemde İHD’ye ve İHD yöneticileri üzerinde giderek artan yargı baskısı kesinlikle kabul edilemez. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarını bir an önce BM insan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesine uygun davranmaya davet ediyor, arkadaşımız Av. Tarık Güneş’in bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 

 İnsan Hakları Derneği