İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu Yalnız Değildir!

İnsan hakları savunucuları olarak bizler, Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin alanının giderek nasıl daraltıldığını, yargının nasıl araçsallaştırıldığını, seçmen iradesinin iktidar tarafından nasıl hiçe sayıldığını üzülerek görüyor ve yaşıyoruz.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bunun bir örneğine daha tanık olduk. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, 2016 yılında sosyal medyada paylaştığı bir haber nedeniyle verilen hapis cezası gerekçe gösterilerek düşürüldü.

Hem bir hekim hem de bir insan hakları savunucusu olarak her zaman hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden, milletvekili seçilmesinin ardından da kararlı bir şekilde hak savunuculuğundan geri adım atmayan Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, insan hakları savunucularını baskı altına alma çabasından başka bir şey değildir.  

Biliyoruz ki;  Sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de görev aldığı dönem boyunca KHK’lar ile mağdur edilenlerin, cezaevinde, karakolda işkence ve kötü muameleye maruz kalanların, sosyal ve kültürel hakları yok sayılanların sesi olduğu için cezalandırılmak istenmiştir.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi’nin tüm hükümlerine ve taraf olduğu uluslararası belgelere uygun bir şekilde insan hakları savunucularını korumakla yükümlüdür. Oysa yapılan tersidir. Bir insan hakları savunucusu, üstelik milletvekili olarak seçilmiş bir parlamenter, hukuk garabeti bir kararla cezalandırılmaktadır.

Bizler, her zaman evrensel insan haklarına ve demokrasiye inananlar olarak, bu hukuksuz kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Çünkü;

Bu karar, düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlalidir.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyada paylaştığı bir haber nedeniyle yargılanmış ve cezalandırılmıştır. Üstelik söz konusu haber hakkında bugüne kadar başlatılmış adli bir süreç dahi bulunmamaktadır.

Bu karar, adil yargılanma hakkının ihlalidir.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili olmasına rağmen hakkındaki yargılama durdurulmamıştır. Gergerlioğlu’nun insan hakları ihlallerine ilişkin dile getirdiklerinin ülke gündemine oturması sonrası, hızlandırılmış bir yargılama süreciyle cezası kesinleşmiştir.

Bu karar, seçme ve seçilme hakkının ihlalidir.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir. Her fırsatta “millet iradesinin üstünde irade tanımadığını” söyleyenler, seçilmiş Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini alelacele düşürmek için seferber olmuşlardır. Üstelik daha önce milletvekilleri hakkında verilen emsal kararlara dayanarak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun sonucu dahi beklenmemiştir.

Bu karar, barış hakkının ihlalidir.

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin başlangıç bölümünde insan hak ve özgürlüklerinin barışın temeli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bakımdan barışa ilişkin yazmak, paylaşımda bulunmak insan hakları savunuculuğunun doğası gereğidir.

Kısacası, Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen bu kabul edilemez karar, Anayasa ve uluslararası belgeler tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, seçme ve seçilme hakkı ile barış hakkının ihlalidir.

Bizler, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, insan hakları, barış, adalet ve demokrasiden yana tüm kesimleri bu hukuksuzluğa karşı Gergerlioğlu ile dayanışmaya çağırıyoruz.

 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI                                                   İNSAN HAKLARI DERNEĞİ