Kamusal Hizmetlerden Tasarruf Edilemez

“Kamuda Tasarruf Paketi” adı altında iktidarın bugün açıklamış olduğu kararlar; yoksul ve dar gelirli vatandaşların hayatını daha da zorlaştıracak önlemleri içermektedir. Açıklanan Paket tümüyle hükumetin sermayeye kaynak transferini garanti altına almayı amaçlamaktadır. Vergi ve gelir adaletsizliğinin sürmesini teminat altına alan kararlar içermektedir. Öte yandan Hükumetin güvenlikçi politikalarının sürdürülmesi ve bunun bir sonucu olarak kamu gelirlerinin askeri harcamalara daha fazla aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu paket hayata geçirildiğinde zaten erişilemeyen kamu hizmetlerine yoksul ve dar gelirli vatandaşların erişmesi daha da zorlaşacaktır. Ayrıca zaten yüksek olan işsizlik oranlarının daha da yükselmesine yol açacaktır.

Hükumeti bu IMF ve Sermaye paketini derhal geri çekmeye çağırıyoruz. Kamusal Hizmetlerin eşit, adil ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Toplumsal barışın sağlanmasına yönelik politikalara dönülerek Kamu bütçesinin en büyük kısmını oluşturan Askeri harcamalar kısıtlanmalıdır. Kamu kaynaklarının ulusal ve uluslararası sermayeye aktarılması önlenmelidir. Vergi ve gelir adaletini sağlamaya yönelik tedbirler alınarak yüksek gelir grubundan daha fazla vergi alınmalıdır. Asgari ücretliler, emekliler ve düşük gelirli yurttaşların yaşamlarını kolaylaştıracak tedbirler alınmalıdır. Anayasal bir hak olan herkesin çalışma ve insanca yaşam koşullarını sağlayacak önlemler alınmalıdır.

İnsan Hakları Derneği