Kanunla İhtilafa Düşmüş ve Adalete Erişemeyen Çocukların Haklarını Savunma Projesi

KANUNLA İHTİLAFA DÜŞMÜŞ VE ADALETE ERİŞEMEYEN ÇOCUKLARIN HAKLARINI SAVUNMA PROJESİ

İHD Diyarbakır Şubesi tarafından Terörle Mücadele Kanunu (TMK) mağduru çocukların durumuna dikkat çekmek için 2010 Haziran ayında Avrupa Birliği’nin desteğiyle “Kanunla İhtilafa Düşmüş ve Adalete Erişemeyen Çocukların Haklarını Savunma Projesi” adlı bir çalışma başlatıldı. 23 Haziran 2010 tarihinde açılış toplantısı gerçekleştirilen projeye ait genel bilgiler aşağıdadır.

PROJE FAALİYETLERİ

1. STK’lardan Oluşan Ortak Çalışma Grubu
Amacı: Ortak çalışma grubu, değerlendirme toplantılarını 2 ayda bir gerçekleştirecek, projenin uygulanması ve hedeflerine ulaşması ile ilgili değerlendirmeler yapacaktır.

Ortak çalışma grubunun üyeleri düzenli bir şekilde toplanarak projenin planlı faaliyetlerinin daha etkili gerçekleşmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunarak, çocuk haklarında farkındalığın artması ve faaliyetlerin etkili olmasının bir zeminini hazırlayacaktır. Ortak çalışma grubuyla çocukların haklarına erişmesinin güçlü olması sağlanacak, aynı zamanda projenin etkisinin bu alanda faaliyet gösteren kurumların gündemine girmesi sağlanacak. Yine yapılacak etkinliklerde söz konusu kurumların desteği sağlanılarak güçlü bir etki bırakılmaya çalışılacaktır.

2. Dava İzleme ve Gözlemleme Grubu
Görevi ve Amacı: Temel amacı, haklarında dava açılmış kanunla ihtilafa düşmüş çocukların hukuksal süreçlerinin takip edilmesidir Bu amaçla bu illerde adalete erişmede sıkıntı yaşayan çocukların davalarının takibi üstlenilecektir.

Dava izleme ve gözlemleme grubu ilk olarak maddi veya diğer nedenlerle savunu ihtiyacını duyan tüm çocuklar ve ailelerine destek olarak 20 pilot davanın takibi üstlenilecektir. Aynı zamanda hukuksal olarak takip edilmeyen benzeri davalara destek ve güçlü bir savununun gerçekleştirilmesi amacıyla öngörüldüğü takdirde hukuksal destek sunulacaktır. Bu pilot davaların üstlenilmesindeki temel amaç savunuların uluslar arası evrensel insan hakları değerlerine göre gerçekleştirilmesidir.

3. Rehabilitasyon Birimi
Amacı:  Tutuklanma veya yüksek meblağlarda istenen cezalar gibi nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar ile karşıya kalan çocukların rehabilitesi hedeflenmektedir. Çocukların rehabilitesi amacıyla bu birim, ruhsal veya bedensel olarak tedavi ve rehabilite ihtiyacı duyan çocuklara yönelik çalışmaları yürütecektir. Aynı zamanda çocuklar ve aileler ile görüşülmesi ile görüş ve önerilerde bulunarak çocukların ruhsal ve bedensel olarak daha sağlıklı yetişmelerine destek sağlayacaktır.

4. Çocuklara Adalet Konulu Konferansların Düzenlenmesi
Diyarbakır ve Van’da olmak üzere iki konferans dzüenlenecektir.
Konferansın temel konuları
– Kanunla ihtilafa düşmüş ve adalete erişemeyen çocuklar ve maruz kaldıkları uygulamalar
– Ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmelerde çocuk hakları,
– Türkiye’de çocuk hakları,
– Toplumsal sorunların çocuk haklarına etkileri
– Çocukların karşıya kaldığı fiziksel ve ruhsal sorunlar
– Çocuk hakları ihlallerinin önlenmesinde çözüm önerileri
Adalete erişmeyen, kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar ve çocuk hakları konulu konferansların gerçekleştirilmesi sonrasında sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması, konferans tebliğleri ve sonuçları kitaplaştırılacaktır.

5. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Çocuk Hakları Konulu Seminerler
Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Batman, Mardin  illerinde olmak üzere toplam 10 seminer düzenlenecektir
Seminer konuları;
– Ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmelerde çocuk hakları,
– Türkiye’de çocuk hakları uygulamaları,
– Çocuk haklarında sivil toplum örgütlerinin rolü ve görevleri
– Adalete erişmede hukuksal yollar

6. Yuvarlak Masa Toplantısı
Yuvarlak masa toplantısı, yerel ve ulusal basın mensupları ile gerçekleştirilecektir.

7. Raporlama Faaliyeti
Kanunla ihtilafa düşmüş çocukların durumlarının somut verilerle desteklenebilmesi amacıyla 3’şer aylık dönemler şeklinde proje sürecinde toplam 4 adet rapor hazırlanarak çocuk hakları ihlalleri basına ve kamuoyuna duyurulacaktır.

8. Basın Açıklamaları
Çocuklaın mevcut durumuna ilişkin basın açıklamaları yapılacaktır.

9. TV programlarını gerçekleştirme
TV programlarının gerçekleştirilmesindeki temel amaç, kanunla ihtilafa düşmüş ve adalete erişemeyen çocukların durumlarının kamuoyuna duyurulması ve kamuoyunda duyarlılık yaratılmasıdır.

10. Yazılı ve Görsel Materyaller
Çocuk hakları ve özellikle de adalete erişme üzerine bilinçlenmeyi arttırma hedefli materyaller hazırlanacaktır. Bu materyaller;
– Broşür
– Dosya
– Bilboard
– Afiş
– Kitap

11. Değerlendirme Raporları
Proje faaliyetlerinin bir uzman tarafından gözlenmesi sonucu iki adet proje faaliyeti değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Uzman, proje faaliyetlerini dışardan izleyip projenin kamuoyunda bıraktığı izlenim, amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin gözlem yapacaktır. Bu gözlemin temel amacı gerçekleştirilen faaliyetlerin amacına ulaşıp ulaşmadığına yönelik değerlendirmenin yapılabilmesidir.

Bir cevap yazın