Kapılar “Açık” Kalsın…

Kapılar “Açık” Kalsın…

 

Mülteci Hakları Koordinasyonu bileşeni örgütler, Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerle ilgili politika ve uygulamaları, bu kişilerin temel insan haklarının korunması perspektifinden yakından izlemektedir.

Son dönemde, özellikle sınır bölgelerindeki giriş çıkışlar ile ilgili yazılı ve görsel medyada çok sayıda haber yer almaktadır. Bu konudaki tutumunu geçmişte belirtmiş olan Mülteci Hakları Koordinasyonu güncel gelişmeleri de kaygı ile izlemektedir.

Türkiye’nin güvenlik gerekçeleri ile Suriye sınırındaki kapıları kapatmasının geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini bir kere daha vurgulamak isteriz. Kendi ülkelerindeki çatışma ortamından kaçarak, Türkiye’ye geçmek isteyen Suriyelilerin bu talebinin engellenmesi hukuk devleti standartları ile bağdaşmamaktadır. Mültecilerin sınırdan geri çevrilmemesi Türkiye’nin uluslararası hukuki yükümlülüklerinin ve geri göndermeme ilkesinin bir gereğidir. Ne yazık ki son dönemde Suriye’deki değişik gruplar arasında artan çatışmalar nedeniyle sınırın belli bölgelerin kitlesel yığılmalar olduğu haberleri gelmektedir. Halihazırdaki uygulama, başta yaşam hakkı olmak üzere pek çok temel insan hakkının ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır.

Çok acil durumlar dışında sınırdan geçişlerin yasaklanması beraberinde ikincil sorunları da getirmektedir. Yasal yollardan Türkiye’ye geçemeyen Suriyelilerin, yasadışı yollardan ve kaçakçılar aracılığı ile sınırı geçmeleri gündeme gelmektedir.

Mülteci Hakları Koordinasyonu olarak açık kapı politikasının gerçekten açık kapı şeklinde uygulanması gerektiğini, aksi takdirde geri dönüşü olmayan ciddi ve dramatik sonuçlarla karşılaşılabileceğinin altını çizmek isteriz. Bu bakımdan yetkilileri mevcut uygulamadan ivedilikle vazgeçmeye davet ediyoruz.

Mülteci Hakları Koordinasyonu

Bir cevap yazın