Katiller Bulunsun, Roboski Bir Daha Asla!

Roboski’de 34 sivil yetişkin ve çocuğun katledilişinin üzerinden geçen süre sekiz yıl! Doksan altı ay! Atılacak hiçbir adımın kaybettiklerimizi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak ne yazık ki katliamın üzerinden geçen süreye rağmen sorumlularla ilgili etkin hiçbir soruşturma ve cezai işlemin yapılmamış olmasına rağmen, yakınlarını kaybedenlere yönelik tutuklama ve para cezaları utanç verici bir tabloya dönüşmüştür.

Roboski, on yıllardır tahrip edilen, birlikte barış içinde, özgür ve eşit yaşama arzusuna vurulmuş en ciddi darbelerden birisidir.

Roboski, kendi rızalarına rağmen çizilmiş sınırlar yüzünden ekmeğini katır sırtında kazanmaya mahkum edilmiş insanlara, yaşama şansı bile tanımayan bir vicdansızlığın sembolüdür.

Roboski, sonrasında yapılan yüz kızartıcı siyasi açıklamalarla, sadece Kürtlere değil insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak Türkiye tarihinde hak ettiği yere yazılacaktır.

Roboski’de yaşanan katliamın sorumlusu tüm askeri ve siyasi karar vericiler, cezalandırılmadıkça, geçmişle yüzleşme, darbecilerle hesaplaşma iddiası inandırıcı olmayacaktır.

Roboski köylülerine yönelik bir özür mesajını bile çok gören yöneticilerin,  acıları paylaşmaya, ortak ve onurlu bir gelecek kurmaya yönelik söylemleri hiçbir karşılık bulmayacak, yıkılan güveni yeniden inşa edemeyecektir.

Roboski aydınlatılmadıkça, Roboski’de yaşananlar halka açıkça anlatılmadıkça Türkiye siyasetinde sivilleşme ve demokratikleşme söz konusu olmayacaktır.

Adalet olmadan barışın mümkün olamayacağı, adaleti tesis edemeyen rejimlerin değişime direnerek, haritaların da yeniden çizileceği kanlı iç savaşlara ortam hazırladıkları açıkça görülmektedir.

Roboski’nin üstü örtülerek, Roboski’de yaşanan insanlık dramı unutturularak, yeni demokratik bir anayasanın yapılamayacağını biliyoruz.

Roboski’de yaşanan vahşetin 96. ayında, ülkeyi yönetenleri sorumlu davranmaya, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.

“Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla” diyoruz!

R o b o s k i   İ ç i n   A d a l e t   G i r i ş i m i