Kırşehir E-Tipi Kapalı Hapishanesi Hak İhlalleri Raporu

Farklı tarihlerde Kırşehir E Tipi Kapalı Hapishanesinde hak ihlallerine uğrayan, darp edilen mahpusların aileleri tarafından kurumlarımıza yapılan şikâyet başvuruları neticesinde Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği tarafından 01.06.2020 tarihinde Kırşehir E Tipi Kapalı Hapishanesine heyet olarak ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Mahpuslarla yapılan görüşmeler neticesinde ziyaret edilen hapishanede temel hak ve hürriyetler ile işkence yasağının ihlal edildiği değerlendirilmiştir. Mahpuslar uğradıkları hak ihlalleri nedeniyle açlık grevine başladıklarını beyan etmişlerdir.

Rapor ile amaçlanan: başta başvuru konusu işkence ve kötü muamele iddiasının tespiti, temel hak ve hürriyetleri, işkence ve kötü muamele yasağı ve diğer insan hakkı ihlallerinin önlenmesi, ihlallere ilişkin etkili soruşturma yürütülmesi, yetkisi ve sorumluluğu olan tüm mercilerin ve kurumların bu ihlallerin sonlandırılmasına yönelik harekete geçmelerini sağlamaktır.

İş bu rapor mahpus yakınlarının başvuruları neticesinde yapılan ziyaretlerdeki mahpusların beyanları ve idare ile yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanmıştır.

Raporun tamamı için:

Kırşehir E-Tipi Kapalı Hapishanesi Hak İhlalleri Raporu

ÇHD ANKARA ŞUBE

İHD ANKARA ŞUBE

ÖHD ANKARA ŞUBE

MED

TUHAD FED