Marmara Bölgesi Hapishaneleri 6 Aylık Hak İhlalleri Raporu (1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018)

İHD istanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 6 aylık Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporunu yayınladı. 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan rapor, Marmara bölgesinde bulunan hapishanelerden İHD İstanbul Şubesi’ne 2018 yılının ilk altı ayında yapılan hak ihlali başvurularının derlenmesi ile oluşturulmuştur. Marmara bölgesi dışından derneğimize gelen ve takibi yapılan başvurular da söz konusu olup bu başvurular da ayrıca gösterilmiştir. Yine basından derlediğimiz hak ihlallerini de raporun sonunda bulabilirsiniz.

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu Analiz

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu / 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018