Marmara Bölgesi Hapishaneleri Ocak-Şubat-Mart 2023 Hak İhlalleri Raporu

İHD İstanbul Şubesi’ne Ocak-Şubat-Mart 2023 döneminde yapılan  90 başvuruya göre Marmara Bölgesi hapishanelerinde bu dönemde en az 2045 hak ihlali tespit edilmiştir. Basın taraması yolu ile tespit edilen 372 hak ihlali ile  ihlal sayısı 2417’e çıkmaktadır. Rapora göre, yaşam hakkı, sağlık hakkı , iletişim hakkı ve adil yargılanma hakkı gibi temel haklar başta olmak üzere temel haklara erişimde önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz: Marmara Bölgesi Hapishaneleri Ocak- Şubat Mart 2023 Hak İhlalleri Raporu