OHAL KHK’ları İle İhraç Edilenlerin Dikkatine

20.10.2016

OHAL KHK’LARI İLE İHRAÇ EDİLENLERİN DİKKATİNE

Olağanüstü Hal ilanı ile birlikte 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 667 sayılı KHK’nın 2. maddesinin 3. ve 4. bendleri uyarınca kurul ya da bakan veya rektör onayı ile kamu görevine son verilenlerin, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açmaları gerekmektedir. Açacakları davada idare mahkemesinin red kararı vermesi üzerine kararlar 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz edilecektir.

Bu kişiler idare mahkemesine dava açma ile birlikte iç hukukun etkisiz olması nedeni ile kamu görevinden ihraç edildikleri tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde AİHM’e bireysel başvuru yolu ile başvuracaklardır.

672 sayılı KHK ile doğrudan doğruya ekli liste uyarınca kamu görevinden çıkarılanlar 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Danıştay’a dava açacaklardır. Bu durumda olan birçok kişinin idare mahkemelerine dava açtığı da bilinmektedir. Sonuç itibari ile İdare Mahkemesi yada Danıştay’a süresi içerisinde dava açmaları gerekmektedir. İdare Mahkemesi veya Danıştay’ın vereceği kararların 30 gün içerisinde temyiz edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Bu durumda olanlar bakımından ise iç hukukun etkisiz olması nedeni ile 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde AİHM’e bireysel başvuru yolu ile dava açılması gerekmektedir.

Başvurmaları halinde henüz dava açmamış olanlar için örnek dava dilekçeleri kendilerine gönderilecektir.

AİHM’e bireysel başvuru yolu ile başvurma dilekçesi hazırlıkları devam etmektedir. Bu konuda başvuru yapanlara kısa süre içerisinde örnek başvuru dilekçesi gönderilecektir.

OHAL KHK’ları ile görevlerine son verilenler Valilikler nezdinde kurulan bürolara veya her zaman gerekçeleri ile birlikte Başbakanlığa itirazda bulunabilirler. Bu itirazların dava açma sürelerine etkisi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek isteriz. Her zaman itiraz edilebilir ama dava açma süreleri kesindir.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın