Pozitif Ayrımcılık

 

İHD kurulduğu 1986 yılından beri, 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan, militer ve otoriter özellikli 1982 Anayasası’nın bir defada ve tümüyle değiştirilmesini istemektedir. Bu görüşümüz saklı kalmak üzere, TBMM’de görüşülmekte olan Anayasa değişikliği paketini genel olarak desteklediğimizi de belirtmeliyiz.

Ancak, Eşitlik ilkesini düzenleyen 10. madde değişikliği konusunda, demokratik kamuoyunda ve özellikle kadın hakları konusunda faaliyette bulunan toplum örgütlerinin ve uzmanların önerilerinin dikkate alınmasını istiyoruz.

Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Konferansı (1995) Pekin Deklarasyonu’nda da vurgulandığı gibi, “Kadın hakları insan haklarıdır.” (Madde 14)

İHD, kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olduğunun anayasada yer almasını olumlu bulmakla birlikte, eşitliği gerçekleştirmek için, “pozitif ayrımcılık” hükmünün anayasal hüküm haline gelmesini istemektedir.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (1979) 4/1.maddesi ve Sözleşme’nin özüne uygun olarak, ‘pozitif ayrımcılık’ önergesinin ikinci tur oylamada kabul edilmesini istiyoruz.

CHP’nin verdiği önergeyi kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için destekliyoruz.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin kadının insan haklarına duyarlı davranacağını umuyor ve bekliyoruz.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

Bir cevap yazın