Siyasi Muhaliflerin Ölüm Cezası Kaldırılmalı ve İnfazlar Durdurulmalıdır!

2015 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’de suikast sonucu hayatını kaybeden Mısır başsavcısının ölümünden sorumlu oldukları iddiasıyla yargılanan 9 gencin ölüm cezası infaz edildi. Haklarında farklı suçlamalarla ölüm cezası kararı verilerek, halen infazı beklenen 50 mahkûmun daha olduğu bilgisi de basına yansıdı. Şubat ayında toplam 15 kişinin daha adil olmayan yargılamalar sonucu ölüm cezasına çarptırıldığı Mısır’da son 4 yılda infaz edilenlerin sayısı böylece toplam 81 kişiyi buldu.

Yargılama usullerine, verilen cezaların orantısızlıklarına ve cezalandırılanların kimliklerine bakıldığında kararların muhaliflerin susturulması ve ülkedeki otoritenin sağlanması amacıyla verildiği anlaşılmaktadır.

Ölüm cezası kendi başına bir hukuk ve insan hakları ihlalidir. Geri dönüşü olmayan bu cezanın kaldırılması gerekir. Dünyadaki uygulamalar, ölüm cezasının çoğunlukla, ötekileştirilen kesimlere ve özellikle siyasi muhaliflere bir sindirme yöntemi olarak uygulandığını göstermektedir.

Mısır’da askeri ve sivil mahkemelerde, adil ve şeffaf bir yargılama olmadan daha önce de çok sayıda siyasetçi, aktivist, aydın, hukukçu, akademisyen ve gazeteci ağır iddialarla yargılanmış ve ölüm cezası dâhil ağır cezalara çarptırılmışlardır. Basında yer aldığına göre, ölüm cezası talebi ile yargılananların sayısı binlercedir.

Mısır’da tamamen yürütmenin hâkimiyeti altındaki mahkemeler, sanıkların kendilerine isnat edilen suçları işkence altında zorla kabul ettiklerini beyan etmelerine rağmen, birer yargı kurumu olmaktan ziyade adeta bir infaz kurumu gibi davranarak önüne gelene ağır hapis cezaları ve ölüm cezası vermeyi uygun görmektedir. Bu vahim bir durumdur.

İnsanların en kutsal hakkı olan yaşam hakları, sadece siyasi amaçlar ile ellerinden alınmakta ve işkence gibi ağır ihlaller yaşanmaktadır. Görülüyor ki önlem alınmaz ve yeterli tepki gösterilmez ise benzer ağır hak ihlalleri artarak yaşanmaya devam edecektir.

İnsan Hakları Ortak Platformu üyesi kuruluşlar olarak, Mısır Hükümeti’ni uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirerek tüm işkence iddialarına yönelik tarafsız ve bağımsız soruşturma başlatmaya, adil yargılama süreçlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm önlemleri almaya ve ölüm cezasını kaldırarak tüm infazları durdurmaya çağırıyoruz. Uluslararası kamuoyunu ise net bir duruş sergileyerek Mısır hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için ivedilikle harekete geçmeye ve yaptırımlar uygulamaya davet ediyoruz.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnsiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği,
İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi,
Yurttaşlık Derneği