Avrupa Konseyi: Türk Makamlarının Demokratik Özgürlükleri Koruması Gerekir

Türk makamları insan hakları savunucularını, gazetecileri, STK’ları ve avukatları etkileyen düşmanca ortama son vermeli ve idari…

Avrupa Konseyi’nden İnsan Hakları Savunucuları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Baskılara Karşı Korunması İçin İki Yeni Rapor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi, 6 Haziran 2018 tarihinde Avrupa Konseyi Üyesi…

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)

Giriş: Avrupa Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye imza koyan diğerleri, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına…

Venedik Komisyonu Anayasa Değişikliği İle İlgili Raporunu Açıkladı!

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun Türkiye’de referanduma sunulan anayasa değişikliği ile ilgili raporu 13 Mart 2017 tarihinde…