12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü

12 Haziran, yetişkinler tarafından kurgulanan dünya düzeninde çocukların nesneleştirildiğini, araçsallaştırıldığını, sömürüldüğünü; çocuklarla hiyerarşik ve tahakküm ile…

Çocuktan İşçi Olmaz, Çocuk Emeği Sömürüsü Önlenebilir!

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Tarihin her aşamasında görülen çocuk işçiliği önemli bir…

Çağımızın En Büyük Ayıbı: Çocuk Emeği Sömürüsü

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin birinci maddesi “Daha erken reşit olma durumu hariç on sekiz yaşına…