10-17 Aralık 2022 İnsan Hakları Haftası Özel Sayısı

2022 yılı insan hakları haftası özel sayısını indirmek için: Özel sayı_2022

10 Aralık Afişleri

Afiş 1:Afis_1 Afiş 2: Afis_2

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Üzerine Eğitici El Kitabı

Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen “İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme” projesinin bir parçası…

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı

Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen “İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme” projesinin bir parçası…

İHD 36. Yıl Afişi

Afişi indirmek için:36. Yıl Afiş-2

İHD 36. Yıl Afişi

Afişi indirmek için:36. Yıl Afiş-1

Türkiye’de İnsan Hakları Mücadelesinin Değişim Hatları

1986 yılında İnsan Hakları Derneğinin (İHD) kuruluşundan bugüne gelen süreçte, Türkiye’de insan hakları mücadelesinin geçirdiği değişim…

Herkes İçin İnsan Hakları!

Afişi indirmek için: 10 Aralık Afiş -5

Yoksulluktan Kurtulmak İnsan Hakkıdır!

Afişi indirmek için: 10 Aralık Afiş-4

Barış, Demokrasi, Adalet Hemen Şimdi!

Afişi indirmek için: 10 Aralık Afiş-3