Korkudan Kurtulmak İnsan Hakkıdır!

Afişi indirmek için: 10 Aralık Afiş-2

Herkes İçin İnsan Hakları

Afişi indirmek için: 10 Aralık Afişi-1

İnsan Hakları Haftası Özel Sayısı

2021 yılı insan hakları haftası özel sayısını indirmek için: 2021_Özel Sayı

İnsan Hakları nefes Aldırır!

Afişi indirmek için: İnsan Hakları Nefes Aldırır

İnsan Hakları Herkesi Korur!

Afişi İndirmek için : İnsan Hakları Herkesi Korur

İHD 35. Yıl Afişi

İHD 35. yıl afişi için:  

İHD 35 Yaşında

1 Eylül DÜnya Barış Günü / 2020: İnsan Hakları ve Demokrasi için Barış’ı İnşa Edelim

İHD 34. Yıl Afişi

   

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE GENEL BAKIŞ VE MEVSİMLİK TARIMDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Çocuk emeğinin sömürüsü ya da çocuğun ekonomik sömürüsü, çoğunlukla karşımıza çocuk işçiliği terimiyle çıkmaktadır ve insanlık…