İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Üzerine Eğitici El Kitabı

Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen “İnsan Hakları Örgütlerinin
Yerel Şubelerini Güçlendirme” projesinin bir parçası olarak HURIDOCS, İHD ve
MAZLUMDER tarafından hazırlanmıştır.

Kitaba erişmek için: raporlama eğitimci rehberi