İmralı Tecridine Son Verilsin!

İmralı Hapishanesi’nde tutulan ve 7 Ağustos 2019 yılından bu yana avukatları, vasisi ve ailesi ile görüştürülmeyen…

İHD, ÖHD ve TOHAV tarafından ortak yapılan “Tecrit Siyasetine Karşı Barış Hakkı Konferansı”nın Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Konferansımız tartıştığı konu başlıklarında özetle şu sonuç ve değerlendirmelere ulaşmıştır. Türkiye yönetim ve hukuk pratiğinde hemen…