VAİL EL SUUD 9 YAŞINDAYDI…

04 Ekim’de bir çocuğun intihar ettiğine dair bilgiler kamuoyuna yansıdı(1). Edinilen bilgiler 9 yaşındaki Vail El Suud’un, 5. Sınıf öğrencisi, 5 çocuğu olan Suriyeli bir anne babanın çocuğu olarak Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşamakta olduğu idi.

Vail El Suud’un eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı ayrımcılığa maruz kaldığı ve olay günü okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı öğrenilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması için bir ekibin görevlendirildiği ancak soruşturmaya gerek görülmediğine dair rapor hazırlandığı da edinilen bilgiler arasındadır.

İnsan haklarının özel gerektirdikleri doğrultusunda biliyoruz ki, bir çocuğun ölümü hayatın doğal akışına aykırıdır. Bir çocuğun intiharı kaza, kader veya doğal bir afetmiş gibi açıklanamaz, karşılanamaz. Biliyoruz ki, bir çocuğun intiharı çocukların yaşam hakkını korumayı taahhüt edenlerin, yerine getirmedikleri sorumlukluların aynasıdır.

Hatırlatıyoruz ki, 30. yılını dolduran BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarafı olan Türkiye, çocukların hayatta kalması için azami çabayı göstermeyi taahhüt etmiştir.

Madde 6 

1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.

2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.

Yaşam hakkının korunmasına paralel olarak çocuklara yönelik her türlü ayırımcılığın önlenmesi devletin temel yükümlülükleri arasındadır.

Madde 2 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.

2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar.

Vail El Suud’in ölümü, Türkiye’deki çocuk koruma sisteminin boşluklarını açıkça göstermektedir. Bu doğrultuda Vail El Suud’in yaşam hakkı ihlali ile ilgili yüzleşilmesi, hesap verilmesi ve benzer bir olayın tekrarlanmaması için sorumluları harekete geçmeye davet ediyoruz.

Konuyla ilgili acilen;

  • Etkin bir soruşturma yürütülerek sorumluluk zincirinin ortaya çıkarılmasını
  • Sorumluluklarını yerine getirmeyenlere yönelik cezasızlık yaklaşımından uzaklaşılmasını
  • Vail El Suud’in ebeveynlerine ve diğer kardeşlerine yönelik psiko sosyal, hukuki destek süreçlerinin yapılandırılmasını
  • Vail El Suud’in arkadaşları gibi olaydan doğrudan etkilenen veya kamuoyu aracılığıyla dolaylı haberdar olan çocuklara yönelik şeffaf ve sağaltıcı süreçlerin başlatılmasını
  • Suriyeli çocukların yaşadıkları/ yaşama potansiyeli olan ayırımcı muamelelerin önlenmesine yönelik hak temelli ve bütüncül bir politika belirlenmesini
  • Süreçle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini

TALEP EDİYORUZ!

İnsan Hakları Derneği

(1) https://www.evrensel.net/haber/388248/kocaelide-9-yasindaki-suriyeli-bir-cocugun-intihar-ettigi-iddia-edildi

Foto: DHA