İSVİÇRE’DE YABANCI DÜŞMANLIĞI VE POLİSİN AŞIRI ŞİDDET KULLANIMI

İSVİÇRE HÜKÜMETİNİ, YABANCI DÜŞMANLIĞINA VE POLİSİN AŞIRI ŞİDDET KULLANMASINA KARŞI ETKİN MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

12 Temmuz 2001 günü TV ekranlarından, İsviçre Polisinin bir Türk Vatandaşı olan Cemal GÖMEÇ'e yönelik tüyler ürpertici şiddetinin görüntülerini izledik. Demokratik bir Avrupa ülkesinde meydana gelen bu olay polisin ölçüsüz şiddet kullanmasını ve yabancı düşmanlığını bir kez daha gündeme getirdi.

En temel hak olan yaşam hakkının, insanların güvenliğinden sorumlu olan kamu görevlilerince ortadan kaldırılması son derece vahim bir durumdur. Ayrıca şiddetin muhatabının bir yabancı olması, olayın polisin yabancılara duyduğu düşmanlık duygularından kaynaklandığı kuşkusunu ve kaygısını yaratmaktadır.

Derneğimiz; olayın üzerine etkin bir şekilde gidilerek (özellikle ölüm sebebinin saptanmasında bağımsız, uzman uluslararası kuruluşların gözlemciliğine başvurularak), sorumluların cezalandırılması yanında, benzer olayların yaşanmaması için polis içerisindeki yabancı düşmanlığı eğilimlerinin önlenmesine yönelik her türlü tedbirlerin alınması için İsviçre Büyükelçiliği aracılığı ile İsviçre Hükümeti'ne başvuruda bulunmuştur. Ayrıca öldürülen kişinin yakınlarına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gereğinin altı çizilmiştir.

Bu vesile ile, tüm devletleri giderek artma eğilimi gösteren yabancı düşmanlığı ve polisin aşırı şiddet kullanması konularında çok daha duyarlı olmaya ve etkin önlemler almaya davet ediyoruz.

Av.Yusuf ALATAŞ
Genel Başkan Yardımcısı

Bir cevap yazın