1 Mayıs’ta Hukuk ve Demokrasi ya da “Hortlaklar Demokrasisi!”

Demokratik hukuk devletinin dayandığı hukuk, insan hakları hukukudur.

Buna göre devlet, o arada yürütme organı, yurttaşların nasıl düşüneceğine, neye inanıp neye inanmayacağına, neyi kutlayıp neyin yasını tutacağına karışamaz.

Demokratik hukuk devletinde insan hakları hukukuna göre izin alınmadan gerçekleştirilen bir hak olan barışçıl toplanma hakkına (özgürlüğüne) zorla müdahale edilemez. Doğal olarak, belirtilen durumda, yurttaşların insan haklarını kullanmalarına ‘ölçülü ya da ölçüsüz güç’ kullanma biçiminde müdahale söz konusu olamaz.

Demokratik hukuk devletinin dayandığı hukuk, insanların insan haklarını ve özgürlüklerini garanti altına alır. Demokratik hukuk devletleri hakları ve özgürlükleri ihlal edenler kamu görevlisi olduğunda da etkin bir hukuki sürecin işlemesini taahhüd ederler.

1 Mayıs’ta uygulanan muamelenin ve şiddetin, insan hakları hukuku ve demokrasi ile bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.

 

Daha önce de Türkiye’nin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen Newroz etkinliklerinde sergilenen baskıcı/yasaklamacı, proveke edici tutum, bu defa kendisini İstanbul’da gösterdi.

 

Durum, Nabokov’un “Pnin” adlı yapıtındaki nitelemeye de uymaktadır:” Hortlaklar demokrasisi!” (Nabokov V. Pnin, çeviren Tomris Uyar, İletişim yayınları, İstanbul, 2002, sahife 120.)

 

Yasaklama ve şiddet uygulama pratiğini protesto ediyoruz.

 

Hüsnü Öndül

Genel Başkan

 

Bir cevap yazın