İHD Batman Şubesi 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu

İHD Batman Şubesi 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu’nu yayınladı.

 

2021 yılı Ocak-Aralık ayları arasında yerel basın, ulusal basın ve derneğimize yapılan başvurular dâhilinde Batman’daki hak ihlalleri raporumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Hepimizin bildiği üzere; 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi sonrası ağırlaşan koşullar ile birlikte hak ihlalleri kalıcı hale getirildi. 2021 yılında Batman’da yaşanan hak ihlallerinden kaynaklı şubemize çok sayıda başvuru yapıldı. Yıl içerisinde anayasal haklarını kullanarak taleplerini dile getirirken devletin kolluk güçlerinin; fiziksel ve psikolojik şiddet, darp, ters kelepçe, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, görevini kötüye kullanma, tehdit, hakaret, işkence, ajanlaştırma, telefon aramalarıyla aile üzerinden tehdit etme, baskı ve tehdit yöntemiyle ifade alma, yasal olmayan mülakat yapma, muhbirlik yaptırma gibi suçları işlediğine ilişkin derneğimize başvurular yapıldı. Yine mesleğini yapmaya çalışan gazeteciler, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlar, toplantı ve gösterilerde yaşanan kötü muameleler, mahpuslara yönelik baskı ve işkence, çocuklara yönelik istismar ve insan hakları ihlaline maruz bırakılan çok sayıda grup ve kişi tarafından derneğimize başvurular yapıldı. Yine derneğimizin yapmış olduğu yerel ve ulusal basın taramalarından yüzlerce hak ihlali tespit edildi.  Elde edilen veriler hem derneğimize yapılan başvurular hem de yerel ve ulusal basın taramalarından elde edilmiştir.

2021 yılında Batman’da hem derneğimize yapılan başvurular hem de yerel ve ulusal basından edinilen verilere göre; hapishanelerde uygulanan işkence ve kötü muameleden 35 kişi, ajanlık teklifi ve gözaltı yerleri dışında işkenceye maruz bırakılan 32 kişi tespit ediliştir. Yine il genelinde kolluk güçleri tarafından toplam 112 ev baskını yapılmış, kişi özgürlüğü ve güvenliğine yönelik ihlallerde 6’sı çocuk 474 kişi gözaltına alınmış, 67 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Pandemi kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 139 kişiye idari ve adli para cezası kesilmiştir. Batman ili merkezinde yıl içerisinde valilik tarafından 6 kez her türlü eylem ve etkinlik yasaklanmıştır. Bu süre zarfında yapılmak istenen 22 eylem ve etkinliğe kolluk güçleri tarafından müdahale edilmiştir. Düşüncelerini ifade eden 193 kişiye karşı ise idari yaptırım uygulanmıştır. Yıl içerisinde Batman genelinde toplam 5019 hak ihlali tespit edilmiştir. Yaşanan bu hak ihlallerinin büyük bir kısmını hapishanelerde yaşanan ihlaller, kişi özgürlüğüne ve güvenliği yönelik ihlaller, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller ve işkence yasağına yönelik ihlaller oluşturmaktadır.

Şubemize yapılan başvurularla ilgili; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, ilgili savcılıklar, TİHEK, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sağlık Bakanlığı vb. kurumlarla yaptığımız yazışmalar sonucunda hak ihlallerini önlemesi gereken ilgili kurumlar başvuruları işlemden kaldırmaktadır. Hiçbir kamu personeline ceza verilmiyor, cezasızlık hak ihlallerini süreklileştiriyor.

Raporda yer alan bütün hak ihlalleri, ne yazık ki Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Siyasal iktidarın ayrımcı ve kendisinden olmayanı hedef haline getiren politikaları etnik, dini, cinsiyetçi, siyasi önyargıları tetikliyor ve insan hakları ihlallerini sistematik hale getiriyor. Ekonomik çöküş, toplumu açlık sınırında yaşamaya mahkûm ederken ırkçılık, ayrımcılık ve siyasal şiddet giderek yükseliyor.

İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi olarak bizim de anayasal hakkımızı kullanarak hak ihlallerine ilişkin yapmak istediğimiz basın açıklamaları ve “Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın “etkinliğimiz birçok kez keyfi müdahalelerle engellenmiştir.

Özellikle Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülen ve hala etkisi devam eden ölümcül etkiye sahip Covid-19 virüsü yurttaşların hem ekonomik hem de ruhsal psikolojilerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Yurttaşlar ilan edilen kısıtlamalardan dolayı ekonomik olarak geçinemeyecek duruma gelmiş, yine siyasal iktidarın ekonomide yanlış strateji izlemesi sonucunda yaşanan ekonomik krizden dolayı gıda, giyim, elektrik, doğalgaz ve yaşamsal malzemelere gelen zamlardan dolayı yurttaşlar ciddi ekonomik sorunlar yaşamakta ve geçinememektedir. Bu durum ülke genelinde ailelerin dağılmasına, kadına yönelik şiddetin ve intihar olaylarının artmasına, yurttaşların işsizlikle boğuşmasına sebep olmuştur.

Yaşanan hak ihlallerinin ortadan kalkması için; ilgili tüm kurumları, görevini yapmaya ve herkesi insan hakları mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

İnsan haklarıyla insandır!

Herkes için insan hakları!

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ BATMAN ŞUBESİ

 

Raporun tamamı için: 2021 YILI HAK İHLALİ RAPORU