11-12 HAZİRAN 1994 TARİHLERİNDE YAPILAN “ARA KURULTAY”A İLİŞKİN AÇIKLAMA

İHD Genel Merkezinin düzenlediği Ara Kurultay İHD üyelerinin ve şube yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kurultayda;

  1. Etnik sorunların barışçıl çözümü-Ulusal sorunlar
  2. Muhaliflerin sivillere ve birbirlerine uyguladıkları şiddet
  3. Ezilen bireyin sorunları karşısında alınacak tavır
  4. İnsan hakları mücadelesinde laik tutum
  5. Demokratik platformlarda ilkeler, konuları tartışılmıştır. Tartışma sürecinin devam ettirilmesi, örgüt politikalarının buna göre şekillenmesi ilkesel düzeyde kabul edilmiştir. Farklı görüşlerin İHD bünyesinde yaşam bulması ve tüm kanalların açık tutulması İHD’nin zenginliği ve dinamikliğinin göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

Kurultayımız;

  • Olağanüstü Hal Bölgesindeki insan hakları ihlallerine özel bir dikkat çeker
  • Türkiye genelindeki hak ihlallerini vurgular
  • Kürt sorununun adil demokratik aşitlik temeline dayalı barışçıl çözümüne ilişkin ısrarlı isteklerimizi yineler
  • 5 Nisan kararlarının yarattığı, işsizlik ve pahalılığa, çalışanlar aleyhine yürütülen politikalara karşı, etkili olarak mücadelenin gerekliliğini vurgularız
  • Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki baskı ve yasaklara karşı etkin olarak mücadele edileceğini kamuoyuna duyurur.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Sekreteri

Bir cevap yazın