2021 Yılı Ege Bölgesi Kadın Hakları İhlalleri Raporu

Hak ihlali raporumuz Ege Bölgesi’nde Aydın, Afyon, Balıkesir, Muğla, Manisa, Uşak, Burdur, Isparta, Denizli, Kütahya ve İzmir illerini kapsamaktadır.

Hapishanelerde önceki yıllarda da gözlemlediğimiz kadınlara yönelik hak ihlallerinin pandemi gibi birçok bahane ileri sürülerek daha da arttığını, kısıtlı olan haklarına erişimin zorlaştığını gördük. Baskıcı ve insanlık onuru ile bağdaşmayan yöntemler benimsenerek kadın mahpuslar, her gün onlarca ihlalle karşı karşıya bırakılmaya devam edilmektedir. Hapishanelerde; tecrit, işkence ve yaşam hakkı ihlalleri, hasta mahpusların tedavi ve sağlığa erişimine dair ihlaller, ileri yaştaki mahpuslara yönelik ihlaller, aşırı doluluk ve neden olduğu ihlaller, ceza infaz sisteminde giderek derinleşen ayrımcılık ve benzeri sorunlar 2021 yılında da derinleşerek ve yaygınlaşarak devam etmiştir ve sürekli olarak devam eden hak ihlalleri her geçen zaman zarfında yeni tutuklamalarla birlikte artan mahpus sayıları beraberinde yaşanan hak ihlallerini devam ettirmekte ve hapishanelerdeki sorunlar da giderek artar hale gelmektedir. Çıplak arama, işkence ve diğer kötü muameleyle hapishanelerde, eylemlerde, gözaltılarda karşılaşmaya 2021 yılında da devam ettik.

Lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlar, iktidarın ve resmi kurumların son yıllarda daha da artan homofobik ve transfobik söylemlerinin de etkisiyle 2020 yılından beri Pandemi dolayısıyla kapanmak durumunda kaldıkları evlerde ve kamusal alanlarda hak ihlallerine ve tehditlere 2021 yılında da maruz kaldı, yaşam hakları ellerinden alındı.

Benzer bir şekilde kadın emeği ve istihdamına bakıldığında hâlâ ev içi emeğin görünmez olmasının yanı sıra pandemiyle beraber ilk gözden çıkarılan kesimin yine kadınlar olduğu gözler önüne serildi, kadınların güvencesiz çalışma ve işsizlik oranı arttı.

Nafaka hakkına ve İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik ortaya çıkan asılsız, manipülatif ve kadınların mücadele ederek elde ettikleri hakları hiçe sayan söylemler 2021 yılında yine artarak devam etti, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak adına ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda kadınlar pandemi tedbirlerine, işkence ve diğer kötü muamele yasağına dikkat edilmeden gözaltına alındı, yargsısal tacizlere maruz bırakıldı, haklarında soruşturmalar ve davalar açıldı.

Engelli kadınlar, bu yıl da göz ardı edildi; temel haklara erişmekte zorluk yaşadı ve özellikle sağlık, eğitim gibi alanlarda dezavantajlar büyüdü.

Kadın sığınakları hâli hazırda yetersizken yine çeşitli bahanelerle kadınların sığınaklara ve ŞÖNİM’lere ulaşması çoğunlukla engellendi.

6284 Sayılı Kanun çoğu zaman uygulanmadı, 29 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verildi.

Raporun tamamı için: 2021 Yılı Ege Bölgesi Kadın Hakları İhlalleri Raporu

 

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi