365 Günde 365 İhlal: Türkiye’de Çocuk Hakları İhlalleri Sürüyor!

(Gündem Çocuk Derneği 365 Gün Önce Kapatımılştır)

Türkiye’de Çocuk Hakları İhlalleri Sürüyor!

#365Gün365İhlal
#GündemimizÇocuk

Gündem Çocuk Derneği bundan tam bir yıl, yani 365 gün önce, 22 Kasım 2016’da sabaha karşı yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatıldı.

Örgütlenme özgürlüğü ihlal edilen Gündem Çocuk Derneği’nin kapatılması, yürüttüğü pek çok çalışmanın da yarım kalmasına neden oldu:

2011’den bu yana yayımlanan Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu, Türkiye’de Çocuğa Yönelik Ayırımcılık Raporu, Yasamada Çocuk Raporu, Mülteci Çocukların Vatansızlık Riski Raporu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülmekte olan Okullarda Fiziksel Güvenlik Projesi, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Projesi, çocuk evliliklerinin yasaklanması için Anayasa Mahkemesi’ndeki başvurunun takibi, çocukların mağdur konumda olduğu istismar ve hak ihlali davalarının izlenmesi bunlardan sadece bazıları…

Her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan hak temelli bir sivil toplum örgütü olan Gündem Çocuk Derneği’nin temel dayanağı Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme‘dir.

Gazetecilere, akademisyenlere, muhaliflere, demokratik kitle örgütlerine, sivil topluma, insan hakları savuncularına yönelik artan iktidar baskısının bir parçası olan bu uygulamanın ne kadar yanlış ve hukuksuz olduğu bugün daha da iyi anlaşılıyor. Çocuk hakları savunucularının susturulması çocuk hakları ihlallerini durdurmayacaktı, durdurmadı da. Gündem Çocuk Derneği’nin kapalı kaldığı bu bir yıl, yani 365 gün boyunca çocukların zaten az duyulan sesleri artık hiç duyulamadı, çocuk hakları ihlalleri artarak devam etti.

Ekte göreceğiniz, TİHV ve İHD ile birlikte yaygınlaştırılacak bilgi notu, Gündem Çocuk Derneği’nin faaliyetlerinin yasaklandığı günden bugüne kadar yaşanan binlercesi içinden sembolik olarak seçilen 365 hak ihlali ile çocukların giderek daha fazla maruz kaldığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmektedir. Göreceğiniz gibi Gündem Çocuk Derneği’nin kapatılmasının ardından geçen 365 gün boyunca çocuklar önlenebilir sebeplerle yaşamlarını kaybetmeye; şiddete, istismara maruz kalmaya; çalıştırılmaya, çalışırken iş cinayetlerinde ölmeye; ifade özgürlükleri sebebiyle tutuklanmaya; işkence ve kötü muameleye maruz kalmaya devam ettiler.

Bu çerçevede, hükümeti OHAL ile gerekçelendirilen bu baskı ortamına son veremeye, OHAL’i kaldırmaya, insan hakları temelli sivil toplum örgütlerini kapatmak ve insan hakları savunucularını susturmak yerine onların söylediklerine kulak vermeye çağırıyoruz.

365 Günde 365 İhlal bilgi notuna erişmek için lütfen tıklayınız.