Adaletin ve Ötekinin Sesi Olan Hrant’ı Unutmayacağız

Arkadaşımız, dostumuz, insan hakları/barış ve demokrasi savunucusu değerli yazar-gazeteci aydın Hrant DİNK’i menfur bir silahlı saldırı sonucu kaybettik. Acımız büyüktür. Derneğimizin de üyesi olan Hrant Dink bu toplumda adaletin ve vicdanın sesi olmuştur.

Saldırı Hrant DİNK’in temsil ettiği değerleri hedef almıştır. Bu değerler barış, demokrasi ve insan haklarıdır. Ülkemizde giderek gelişen barış, demokrasi ve insan hakları ortamından rahatsız olan karanlık güçler, geçmişte olduğu gibi, bu gün de çareyi “Faili Belli” cinayetlerde görmüşlerdir.

Fakat herkes bilmelidir ki bu toplumda birlikte yaşamanın ve özgürlüklerin savunucusu olan “Hrant’lar” susmayacaktır. Hiçbir karanlık güç Türkiye’deki barış ve demokrasi mücadelesini engelleyemeyecektir. Hrant DİNK’in hayallerini gerçekleştirmeye, ideallerine sahip çıkmaya, ülkemizde her türlü farklı kimlik ve kültürlerle birlikte yaşamaya, ortak geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

Bugüne kadar bu ülkede faili meçhul cinayetler aydınlatılmamıştır. Bütün devlet kurumlarını ve Hükümeti Hrant DİNK’in katil ya da katillerini bir an önce yakalamaya ve olayın arkasındaki karanlık güçleri ve planlayıcıları bulmaya davet ediyoruz.

Ülkemizdeki bütün demokrasi güçlerini, siyasi partileri, sendikaları, meslek kuruluşlarını, insan hakları kuruluşlarını, hukuk kurumlarını, sivil toplum örgütlerini, medyayı ve tek tek herkesi, ülke barışını ve demokrasisini hedef alan bu saldırıya karşı etkin tavır almaya davet ediyoruz.

Barışın, demokrasinin, insan haklarının sahipleri bizleriz. Bizler bu sahipliğin gereğini yapamaz ve etkili mücadele yöntemleri geliştiremezsek, Hrant DİNK cinayetinin son cinayet olmayacağını bilmekteyiz.

Bu coğrafyada yaşayan bütün demokrasi güçlerinin Hrant’ın insan hakları ve demokrasi fikirlerinin sürdürücüleri olarak, adaletin ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğini belirtmek isteriz…

Bu gün olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulumuz, bu düşüncelerin kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görmüştür. Başta Agos Gazetesi ve Ermeni yurttaşlarımız olmak üzere, bütün ülkemize ve yurttaşlarımıza baş sağlığı diliyor, menfur cinayeti lanetliyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Bir cevap yazın