Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi Hak İhlalleri Raporu

Son 3 ay içinde çeşitli hapishanelerden Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’ne sevkler yapılmıştır. 8 Aralık 2019 tarihinde Bandırma 2 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nden, 26 Aralık 2019 tarihinde Osmaniye T Tipi Kapalı Hapishanesi’nden, 10 Ocak 2010 tarihinde Afyon E Tipi Kapalı Hapishanesi’nden, 12 Şubat 2020 tarihinde Bandırma 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nden Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’ne mahpuslar sevk edilmiştir. Sevkler sırasında ve sevkler sonrasında hapishanede yaşanan hak ihlalleriyle gündeme gelen Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’ne ilişkin olarak raporlama yapılmış olup[1] 12 Şubat 2020 tarihli sevkler sonrasında da benzer iddialar ile mahpus yakınlarından ve mahpusların avukatlarından kurumlarımıza şikayet başvuruları gelmiştir.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Hapishane Komisyonu’na ve İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Hapishane Komisyonu’na mahpus yakınlarından gelen şikayet başvuruları neticesinde 20 Şubat 2020 tarihinde Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesine heyet olarak ziyaret gerçekleştirilmiştir.[2]

Mahpuslarla yapılan görüşmeler neticesinde ziyaret edilen hapishanede temel hak ve hürriyetler ile işkence yasağının ihlal edildiği değerlendirilmiştir.

Rapor ile amaçlanan, başta başvuru konusu işkence ve kötü muamele iddialarının tespiti, temel hak ve hürriyetleri, işkence ve kötü muamele yasağı ve diğer insan hakkı ihlallerinin önlenmesinin sağlanması, ihlallere ilişkin etkili soruşturma yürütülmesi, yetkisi ve sorumluluğu olan tüm mercilerin ve kurumların bu ihlallerin sonlandırılmasına yönelik harekete geçmelerini sağlamaktır.

Rapor, mahpus yakınlarının başvuruları neticesinde yapılan ziyaretlerdeki mahpusların beyanları ve idare ile yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanmıştır.

Raporun tamamı için:

Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi Hak İhlalleri Raporu

 

[1]https://artigercek.com/haberler/hukukcular-acikladi-eregli-ve-afyon-cezaevlerinde-iskence-var, Son Erişim Tarihi:22.02.2020

[2] Afyon 1 No ’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi İHD, ÖHD, HDP ile birlikte heyet olarak 20 Şubat 2020 tarihinde ziyaret edilmiştir.