AİHM HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

AİHM HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

AİHM’in merkezi nerededir? Türkiye’de şubesi ya da temsilciliği var mı?
AİHM’in merkezi Fransa’nın Strasbourg kentidir. Türkiye’de ya da diğer bir ülkede şubesi ya da temsilciliği bulunmamaktadır.

AİHM’e kimler başvuruda bulunabilir?

AİHM’e başvuruda bulunabilmek için Türkiye’de iç hukuk yollarının tükenmiş olması gerekir. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmez.

AİHM’e başvuru süreci nasıl işlemektedir?
Başvurucuların ilgili form ile birlikte belgelerini belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir. AİHM başvuru ücreti almamaktadır. (Posta ücreti başvurucuya aittir) AİHM’de Türkçe olarak hizmet veren bir Masa mevcuttur ve başvuru belgelerinizi Türkçe olarak gönderebilirsiniz.

AİHM’e başvurularda zamanaşımı söz konusu mudur?
AİHM’e başvurularda zamanaşımı vardır. Türkiye’de iç hukuk yollarının bitmesinden itibaren (iç hukuk yollarının sona ermesi idari yargı, hukuk davaları ve ceza davaları açısından farklılık taşımaktadır) 6 ay içerisinde başvurunun yapılmış olması gerekir.

AİHM ve İnsan Hakları Derneği (İHD) arasında resmi bir ilişki var mıdır?
İHD bir sivil toplum örgütüdür ve AİHM ile arasında resmi bir ilişki bulunmamaktadır.

İHD AİHM’e başvurmak isteyen kişilere herhangi bir yardımda bulunuyor mu?
İHD tarafından AİHM’e başvuruda bulunmak isteyen kişilere avukatlık yardımında bulunulmamakta sadece, başvuru sürecini eksiksiz ve doğru olarak tamamlayabilmeleri için yol gösterilmektedir. İHD, AİHM’e başvurmak isteyen kişilere bu konuda uzman avukatların isimlerini de ilke olarak vermemektedir. Başvurucuların avukat için bulundukları illerin barolarına başvurmaları kendileri açısından daha yararlı olacaktır. Bununla birlikte, AİHM’e başvurular bir avukat tayin etmeksizin de yapılabilir.

Başvuru süreci nasıl işler?
Başvuru yapıldıktan AİHM tarafından belgelerin alındığına dair başvurucuya bir mektup gönderilir. Ancak, bu durum davanın kabul edildiği anlamına gelmez. Başvuru değerlendirildikten sonra Mahkeme davayı kabul ederse, başvurucuya davanın görüleceğini belirten bir tebligat gönderilir. Böylece, dava süreci başlamış olur. AİHM’e yapılan yoğun başvuru nedeniyle, davaların sonuçlanması uzun zaman alabiliyor.

 
AİHM’in iletişim bilgileri nedir?
Adres Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France
Telefon +33 (0)3 88 41 20 18 
Faks +33 (0)3 88 41 27 30
Web Sitesi http://www.echr.coe.int/ECHR 
AİHM başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?
Aşağıdaki linkten AİHM başvuru formuna ulaşabilirsiniz.
AİHM BAŞVURU FORMU

AİHM hakkında bilgi edinebileceğim internet siteleri var mı?
AİHM hakkında çeşitli konularda bilgiler veren birçok internet sitesi var. Bunlardan bazıları şunlar;

Bir cevap yazın