ANAYASANIN GEÇİCİ 15. MADDESİNİN KALDIRILMASINDA TARİHİ FIRSAT!

İnsan Hakları Derneği kurulduğu 17 Temmuz 1986’dan beri insan hakları ve demokrasi mücadelesi veren bir örgüttür. Kurulduğu ilk günden beri 12 Eylül Askeri Darbesi’ni yapanların işledikleri suçlar nedeniyle yargılanmalarını ve Türkiye’de bir daha askeri darbe yapılmaması ile ilgili gerekli anayasal tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyegelmiştir. Darbenin üzerinden 29 yıl geçtikten sonra darbe girişimleri ile ilgili tartışmalarda gelinen nokta TBMM açısından oldukça sevindiricidir. Anamuhalefet liderinin anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılması ile ilgili demeçleri tarihi bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Başta iktidar partisi olmak üzere parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin biran önce anayasa değişikliğini gerçekleştirmeleri artık tarihsel bir sorumluluk olarak önlerinde durmaktadır.

Ergenekon soruşturması çerçevesinde ele geçirildiği belirtilen bir belge üzerine yaklaşık iki haftadır yapılan tartışmalar Türkiye’de askeri-sivil yargı kurumunun gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Hiçbir demokratik ülkede Türkiye’deki gibi bir askeri yargı yapılanması bulunmamaktadır. Türkiye bir an önce ikili yargı yapılanmasından kurtulmalı, bunun için gerekli anayasal değişiklikler yapılmalıdır. Bununla beraber sivil yargıdaki ikili ayrım da ortadan kaldırılmalı, özel görevli ve yetkili ağır ceza mahkemeleri ve savcılıkları da normale döndürülmelidir. Yargı yapılanması hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak yeniden yapılandırılmalı, böylece yargının siyasallaşması engellenmeli, gerçek anlamda tarafsız, bağımsız ve insan haklarından yana bir yargı yapılanması gerçekleştirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde devlet içindeki anti-demokratik güçler ve yapılanmalar varlıklarını sonsuza kadar devam ettirebilirler.

İHD olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olan askeri vesayetin sona erdirilebilmesi için ön şart darbeciler, darbe teşebbüsçüleri ve muhtıracılarla demokratik zeminde hesaplaşılması gerektiğidir. Bugün yakalanan bu tarihi fırsat iyi değerlendirilmeli, demokratikleşme yolunda sağlam ve kalıcı bir adım atılmalıdır. Bu vesileyle hükümeti ve TBMM’yi bir kez daha göreve davet ediyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın