ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ÜCRET OLMALIDIR

2005 yılında uygulanacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını devam ettirmektedir. Bilindiği gibi asgari ücret halen net 318.000.000 TL’dir.

Türk – İş Araştırma Merkezinin araştırmasına göre; Aralık 2004’te “Açlık Sınırı” 513.931.000 TL, “yoksulluk sınırı ise” 1.562.101.000 TL’dir. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin aylık zorunlu gıda harcaması tutarıdır. Yoksulluk sınırı ise dört kişilik ailenin aylık zorunlu gıda harcaması tutarının yanı sıra ulaşım, giyim, kira, elektrik, su, sağlık ve eğitim gibi zorunlu diğer harcamaları tutarıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken, sadece bir işçiyi esas almakta, DİE’nin geçim endekslerini , Türk – İş gibi konusunda uzman kuruluşların araştırmalarını dikkate almamaktadır. İşçilerin insan onuruna yaraşır bir ücret almasında açlık ve yoksulluk sınırı gibi bilimsel verilerin dikkate alınması gereği bulunmaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçilerin ekonomik ve sosyal haklarına uygun bir ücret belirlememekte, işçinin ailesi ile birlikte, insan onuruna yaraşır bir ücret alarak yaşamasını göz ardı etmektedir.

İnsan Hakları Derneği,Temel hak ve özgürlüklerin ayrılmaz bir bütün olup, kişisel ve siyasal haklar ne kadar önemli ise ekonomik, sosyal ve kültürel hakların da o kadar önemli olduğunu savunmaktadır. İşçilerin, emeğinin karşılığında insan onuruna yaraşacak bir ücret alması ve aileleriyle birlikte hayatlarını devam ettirmeleri en doğal haklarıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

Bir cevap yazın