Başbakanın Sözleriyle İlgili

Cezaevlerinde, ne biçimde olursa olsun ölen biri, kendi iradesiyle değil, boğularak öldürülmüş sayılmak gerekir.

Sayın Özal'ın, "Tedavi kabul etmeyen gider" sözlerini, bu açıdan değerlendirmesini dileriz.

Demokratik hoşgörü ortamının yaratılmasında büyük yararlar bulundu­ğu bir dönemde, toplumu kin ve hınçla kutuplaştırmaya yönelik her söz, ülkeyi, önceden kestirilmesi olanaksız sıkıntılar girdabına çekebilir.

Sorunu, sorun yaratarak çözmek doğru ve demokratik bir tavır değildir. Yöneticileri, hırslı, hınçlı ve kan güdücü değil, insancıl olmaya çağırı­yoruz.

08.08.1989
Muzaffer İlhan Erdost
İHD Ankara Şube Başkanı

Bir cevap yazın