Basın Açıklaması

Bilindiği üzere MYK üyemiz Av. Büşra Demir’e kayıtlı olduğuna barosuna yönelik eleştiriler nedeniyle hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda uyarı cezası verilmiştir. Bahse konu disiplin cezası ile ilgili itiraz süreçleri Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilecektir.

Bu konu çerçevesinde son günlerde yapılan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları herkesin sorumlu ve dikkatli davranması gerektiğini göstermiştir. Benzer şekilde, avukatlık etik meslek ilkelerine uygun davranmanın da önemi belirginleşmiştir. Zorunlu CMK görevlendirmeleri nedeniyle kişilerin zan altında bırakılması savunma hakkına müdahale olduğu gibi Derneğimiz açısından da bir sorun teşkil etmemektedir.

MYK üyemiz Büşra Demir’in insan hakları savunucusu kimliği herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle son yıllardaki silahlı çatışma ortamında kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, bilhassa yaşam hakkının korunması, işkence/kötü muamele/onur kırıcı davranış yasağı alanlarındaki ihlallerinin engellenmesi için yoğun çabalar sarf etmiştir. Büşra Demir arkadaşımız hak ihlallerini gerçekleştiren ve bu noktada sorumluluğu olan kişilerin yargı önüne çıkarılması konusunda da mücadelesini yürütmektedir. MYK üyesi arkadaşımızın insan hakları mücadelesinde yanında olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğimizi özellikle belirtmek isteriz.

Bu süreçte Genel Merkezimiz, görevlendirdiğimiz heyetimiz üzerinden olmak üzere Şırnak Barosu ile gerekli diyalog ve görüşme ortamına girmiştir. Her zaman söylediğimiz gibi; önemli olan insan hakları ve demokrasi mücadelesini sürdürmek ve bu mücadeleden yana olanlarla birlikte yol almaktır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ